NOTE säljer fastighet i Lund för 44 MSEK

Köpare är svenska fastighetsbolaget Estancia Bostad AB. Samtidigt har ett flerårigt hyresavtal tecknats med NOTE Lund som hyresgäst. Transaktionen påverkar NOTEs rörelseresultat positivt under första kvartalet i år med cirka 20 MSEK.

Avtalet om försäljning av fastigheten, som sker i bolagsform, innehåller inget förbehåll gällande köparens finansiering. Tillträde sker den 1 april i år.

"Det är mycket glädjande att vi nu gör denna affär som stärker vår likviditet och balansräkning ytterligare. Vi har nyligen tagit beslut om flera investeringar i vår kärnverksamhet, för utökad kapacitet och ny avancerad teknik, såväl i våra verksamheter i Lund och Pärnu som på flera andra håll i koncernen. Vi har tillväxt och lönsamhet i fokus och vår uttalade ambition är att ta en offensiv roll i utvecklingen av vår bransch", säger Stefan Hedelius, VD och koncernchef för NOTE.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Hedelius, VD och koncernchef, tel. 076-100 07 31
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande tillverknings- och logistikpartner för produktion av elektronikbaserade produkter. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 098 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 900. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

NOTE AB (publ) offentliggör föreliggande information i enlighet med marknadsmissbruksförordningen och regelverket för emittenter vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 mars 2017 klockan 08.30.

  

Taggar:

Om oss

NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

Prenumerera

Dokument & länkar