NOTEs delårsrapport januari-mars 2013

Finansiell utveckling januari-mars 

  • Försäljningen uppgick till 214,8 (274,7) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (10,9) MSEK.
  • Rörelsemarginalen uppgick till 0,1% (4,0%).
  • Resultat efter finansnetto uppgick till -1,3 (8,7) MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till -1,1 (7,1) MSEK, vilket motsvarar -0,04 (0,25) SEK/aktie.
  • Kassaflödet efter investeringar uppgick till -8,0 (36,3) MSEK, vilket motsvarar -0,28 (1,26) SEK/aktie.

NOTEs delårsrapport för januari-mars finns från och med idag tillgänglig i pdf-format på koncernens hemsida, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande. Halvårsrapporten för januari-juni presenteras den 16 juli.

    
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Laveson, VD och koncernchef, tel. 08-568 990 06, 070-433 99 99
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86

    
Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande tillverknings- och logistikpartner för elektronikproduktion. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Norge, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen för 2012 uppgick till 1 029 MSEK och antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 900. NOTE är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

NOTE AB (publ) offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 april 2013 klockan 08.30.

Taggar:

Om oss

NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.