NOTEs halvårsrapport januari-juni 2013

Finansiell utveckling april-juni

 • Försäljningen uppgick till 236,1 (280,1) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,6 (10,0) MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 1,5% (3,6%).
 • Resultat efter finansnetto uppgick till 2,6 (8,9) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 2,0 (6,8) MSEK, vilket motsvarar 0,07 (0,23) SEK/aktie.
 • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 2,0 (13,0) MSEK, vilket motsvarar 0,07 (0,45) SEK/aktie.

Finansiell utveckling januari-juni

 • Försäljningen uppgick till 450,9 (554,8) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,9 (20,9) MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 0,9% (3,8%).
 • Resultat efter finansnetto uppgick till 1,3 (17,6) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 0,9 (13,9) MSEK, vilket motsvarar 0,03 (0,48) SEK/aktie.
 • Kassaflödet efter investeringar uppgick till -6,0 (49,3) MSEK, vilket motsvarar -0,21 (1,71) SEK/aktie.

NOTEs delårsrapport för januari-juni finns från och med idag tillgänglig i pdf-format på koncernens hemsida, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande. Delårsrapporten för januari-september presenteras den 21 oktober.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Laveson, VD och koncernchef, tel. 08-568 990 06, 070-433 99 99
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86


Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande tillverknings- och logistikpartner för elektronikproduktion. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Norge, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen för 2012 uppgick till 1 029 MSEK och antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 900. NOTE är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

NOTE AB (publ) offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juli 2013 klockan 08.30.

Taggar:

Om oss

NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.