Omsättningen upp 63 procent!

*Nettoomsättningen ökade med 63 procent till 350,5 Mkr (215,7) *Omsättningen under tredje tertialet uppgick till 150,1 Mkr *Vid utgången av året hade orderstocken ökat till 316,7 Mkr *Vinst per aktie efter skatt uppgick till 19,67 kr *Från och med 1 november ingår förvärvet av Trienta Elektronik AB:s Torsbyfabrik. Kraftig tillväxt och ökad lönsamhet sammanfattar koncernens bokslutskommuniké. I koncernen ingår: Norrtelje Elektronik AB, Norrtelje EMS Provider i Torsby AB, EuroSupply Nordic AB och EuroSupply Central Europe. Sten Dybeck, koncernchef, är mycket nöjd med utvecklingen under året: "Utvecklingen av Norrtelje Elektronik mot en global koncern fortsätter. Både omsättningsökningen och resultatet visar att kunderna i ökad omfattning uppskattar våra ansträngningar. För den ökade lönsamheten står i första hand dotterbolaget Norrtelje Elektronik, men även övriga bolag börjar bidra." Aktien finns noterad hos Roslagens Sparbank i Norrtälje. Uppgifter finns att hämta på: www.roslagenssparbank.se Senaste angivna köpkurs: 400 kr. Frågor kan ställas till koncernchef Sten Dybeck, tel 0176-793 78

Om oss

NOTE är en av norra Europas ledande tillverknings- och logistikpartner för produktion av elektronikbaserade produkter. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

Prenumerera

Dokument & länkar