Stefan Hedelius utsedd till ny VD och koncernchef för NOTE

Styrelsen i NOTE AB (publ) har utsett Stefan Hedelius till ny VD och koncernchef för NOTE. Stefan tillträder den 7 mars 2016. Han efterträder Peter Laveson som då lämnar NOTE. Henrik Nygren fortsätter som tillförordnad VD och koncernchef även efter perioden för Peters föräldraledighet, och kommer att inneha denna roll tills Stefan tillträder.

"Styrelsen vill tacka Peter för en mycket god och förtjänstfull insats och önskar honom lycka till i framtiden.

NOTE har under de senaste åren utvecklats till ett stabilt företag med hög leveransprecision och kvalitet. Försäljningstillväxten och lönsamheten har stadigt förbättrats. Marknadsförutsättningarna och utsikterna för nya affärer, med befintliga och nya kunder, är lovande och innebär många nya möjligheter. Detta i kombination med en önskan om ökad takt på försäljningstillväxt och förbättrad lönsamhet för de kommande åren har lett till att styrelsen beslutat om ett byte av VD och koncernchef.

Vi är mycket nöjda över att ha rekryterat Stefan Hedelius. Hans resultatorientering och breda bakgrund från svensk och internationell affärsutveckling, företagsförvärv, försäljning och marknadsföring kommer att hjälpa oss att förbättra servicen till våra kunder och öka tillväxttakten och lönsamheten i våra affärer", säger styrelseordförande Kristian Teär.

Stefan kommer närmast från positionen som global marknadschef på flygbolaget SAS och dessförinnan var han strategi- och marknadschef på Ericssons affärsenhet Support Solutions.

Bakom sig har han även en lång karriär inom Ericsson i Brasilien, Schweiz, Sverige, Ungern och Österrike på ledande positioner med ansvar för operations, service och försäljning.

"Jag är mycket stolt över att ha fått detta förtroende och ser fram emot att bidra med mina erfarenheter för att öka kundvärdet och lönsamheten. Jag har respekt för uppgiften och ser den som mycket inspirerande och viktig. NOTE har skickliga medarbetare och bra kunder som vi skall fortsätta att vårda", säger Stefan Hedelius.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kristian Teär, styrelseordförande, tel. +41 79 512 1525
Henrik Nygren, finansdirektör samt tf VD och koncernchef, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86


Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande tillverknings- och logistikpartner för produktion av elektronikbaserade produkter. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Norge, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen för de senaste 12 månaderna uppgick till 1 064 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 960. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.


NOTE AB (publ) offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 januari 2016 klockan 08.30.
Om oss

NOTE är en av norra Europas ledande tillverknings- och logistikpartner för produktion av elektronikbaserade produkter. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

Prenumerera

Dokument & länkar