Affärsstrategiska förvärv stärker bolagets utveckling inom internet, bredband, säkerhet och systemintegration.

Affärsstrategiska förvärv stärker bolagets utveckling inom internet, bredband, säkerhet och systemintegration. * Under veckan har Letter of Intent om förvärv tecknats med Teletron AB, Internethuset, FigaCom AB samt Logical Solution AB. * Affärsområdet Novada Communication bildas för att fokusera på att bli en ledande leverantör inom integration av fastighets-, övervaknings- och säkerhetssystem samt IT- och bredbandsrelaterade tjänster mot fastighetsägare, stat/kommun och industri. * Förvärven medför att Novada erhåller en väsentlig förstärkning av kontorsnätet, * Väsentligt ökad kundbas med ett flertal starka referenskunder. * Novada tillförs en omsättning på cirka 80 Mkr på årsbasis med god lönsamhet. * Novada tillförs genom förvärven ökad kompetens inom driftövervakning av kundsystem, projektledning av Internettjänster samt avancerade kommunikationslösningar och installation av bredbandsteknik i fastigheter. Samtliga affärer ligger helt i linje med vår strategi att snabbt bygga upp kompetens inom områden med god lönsamhet och befintlig verksamhet. Genom förvärven stärker Novada sin konkurrenskraft och höga tekniska kompetens säger Stig Norberg VD. Novadas verksamhet kommer genom förvärven att vara etablerad på följande orter: Stockholm, Malmö, Lund, Kungsbacka, Sundsvall, Kristianstad, Helsingborg, Halmstad, Karlshamn och Karlskrona. Vilket ligger helt i företagets målsättning att nå en större geografisk täckning. Novadas befintliga kundbas förstärks både till kvalitet och kvantitet ex: Riksskatteverket, Lunds Universitet, Tetra Pak, Pharmacia UpJohn, Riksbanken, Informator, Arlandabanan, Ericsson Radio Access, affärsbanker, försäkringsbolag, kärnkraftverk och ett flertal andra starka referenskunder. Inom affärsområdet Novada Communication kommer följande bolag att ingå efter förvärven, Novada Control AB, Teletron AB och FigaCom AB vilka tillsammans gör Novada till en stark totalleverantör till fastighetsägare, stat/kommun och industri. Produkter och tjänster kommer att bestå av fastighetsintegration, övervaknings- och säkerhetssystem samt avancerade kommunikationslösningar samt installation av bredbandsteknik. Årsomsättningen beräknas uppgå till ca 55 Mkr. Ytterligare tilläggsförvärv kommer att ske inom affärsområdet. Inom affärsområdet Novada System kommer förvärven av Logical Solution och Internethuset att integreras. Tillsammans bildar man en del av Novadas satsning på nationell systemintegration och internetrelaterade tjänster. Årsomsättningen beräknas öka med ca 35 Mkr. Våra kunder efterfrågar en fungerande helhet, som är summan av lösningar och produkter. Som ett resultat av detta så kommer Novadas säljkår att antingen sälja produkter och tjänster eller tillgänglighetstjänster som övervaknings-, drifttjänster eller liknande. Den starka tjänsteförsäljningen är en direkt följd av att vi har produkterna och att vi slipper oroa oss för att tappa pengar på den försäljningen. I det långa loppet handlar det om att leverera kundnytta och att göra det med lönsamhet säger Stig Norberg. Genom förvärven ges möjlighet till ytterligare expansion geografiskt då många av bolagets kunder arbetar inom rikstäckande organisationer. Novada avser att genom förvärv och samarbetspartners även etablera sig på såväl den danska som den brittiska IT-marknaden. Novada AB beräknas, utifrån gjorda förvärv, under år 2000 nå en omsättning på 210 Mkr med ett bibehållet positivt resultat på 6-8 Mkr efter goodwillavskrivningar. Genom förvärven kommer resultatutvecklingen att stärkas betydligt under de kommande 2 åren, vilket ligger i linje med bolagets strategi om en stark tillväxt med samtidig lönsamhet. Förvärven betalas huvudsakligen med nyemitterade aktier i Novada AB. På bolagets extra bolagsstämma den 7 april , samt på den ordinarie bolagsstämman den 3 maj, kommer man att utförligare presentera Novadas mål och strategier. För ytterligare information kontakta: Stig Norberg, VD, tel 040-25 09 01 eller 0708-40 90 01 Ulrika Lindell, Investor Relationansvarig, 040 -25 09 00 eller 0708 - 40 90 46 Novada AB är en snabbväxande IT-koncern som arbetar med kommunikationsteknologi, affärskritiska informationssystem, IT-relaterade utbildningar och nätverkslösningar. Novadas fyra helägda dotterbolag: System, Education, Consulting och Control sysselsätter ca 65 personer. Novada AB omsätter ca 150 Mkr. Företaget beräknar resultatet för år 2000 till 6-8 Mkr. Huvudkontoret ligger i Malmö och filialkontor finns i Helsingborg, Halmstad, Kristianstad, Karlshamn och Karlskrona. Novada är noterat på AktieTorget men avser att under tredje kvartalet i år ansöka om inträde på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/16/20000316BIT00850/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/16/20000316BIT00850/bit0002.pdf

Dokument & länkar