Börsstopp i Novada

Börsstopp i Novada All handel med aktier i IT-bolaget Novada AB stoppas från och med måndagen den 13 mars på bolagets egen begäran. Malmöbaserade Novada AB är noterat på AktieTorget. Anledningen till börsstoppet är att bolaget befinner sig i slutförhandlingar om samarbete och företagsförvärv. Handeln med aktier i Novada väntas återupptas torsdagen den 16 mars, då utförlig information lämnas av Novada. För ytterligare information kontakta: VD Stig Norberg, tel 040-25 09 01 eller 0708-40 90 01 Ulrika Lindell, Investor relations, tel: 040-25 09 00. Novada AB är en snabbväxande IT-koncern som arbetar med kommunikationsteknologi, affärskritiska informationssystem, IT-relaterade utbildningar och nätverkslösningar. Novadas fyra helägda dotterbolag: System, Education, Consulting och Control sysselsätter ca 65 personer. Novada AB omsätter ca 150 Mkr. Företaget beräknar resultatet för år 2000 till 6-8 Mkr. Huvudkontoret ligger i Malmö och filialkontor finns i Helsingborg, Halmstad, Kristianstad, Karlshamn och Karlskrona. Novada är noterat på AktieTorget men avser att under tredje kvartalet i år ansöka om inträde på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/13/20000313BIT00050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/13/20000313BIT00050/bit0002.pdf

Dokument & länkar