har tecknat Letter of intent om förvärv av Kompetenskollegiet i Lund AB

NOVADA AB har tecknat Letter of intent om förvärv av Kompetenskollegiet i Lund AB. *Förvärvet medför att Novada tillförs kompetens inom webbaserat lärande som grund för att kunna serva våra kunder inom gränslöst lärande: e- learning. *Förvärvet kompletterar Novada Educations verksamhet i väsentlig omfattning. *Kompetenskollegiet beräknas tillföra Novada en omsättning på ca 15 Mkr. *Företaget kommer att utgöra en stor del av Novadas satsning på webbaserat lärande inom business to business. *Novada Education tillförs kompetens inom skräddarsydda kompetensprocesser, kompetensinventeringar, analys av utvecklingsbehov, informations- och kunskapsmäkling och distansutbildning via olika distansverktyg. Kompetenskollegiet är ett kunskapsföretag beläget i Lund och Malmö med fokus på webbaserat lärande, s k e-competence, e-learning och e-training. Företaget har idag 15 personer anställda. Som aktör på den snabbt växande utbildningsmarknaden är Kompetenskollegiet engagerat i ett stort antal utveckingsprojekt som rymmer allt från produktion av interaktiva utbildningar i "Den nya ekonomin" till hela kompetensprocesser för rikstäckande företag. Bland kunderna märks bl a Telia, ÅR-Group, Deve-Schindler, IFS, Lunds Universitet, Livvakterna AB, FluidMinds, HSB och MGruppen. Företagen i Sverige växer snabbt och kompetensutveckling av de anställda är en förutsättning för ökad konkurrenskraft och lönsamhet. Personalen är företagets främsta resurs. I det nya kunskapssamhället åldras personalens kunskap fort och framtiden kommer att kräva kompetensutveckling "on demand" oberoende av tid och rum. Med hjälp av några av marknadens ledande interaktiva utbildningsverktyg - LUVIT, Interwise m fl - är avsikten att bli en av landets ledande producenter av skräddarsydda utbildningar i webmiljö. "Interaktiv utbildning är framtidens komplement till lärarledd utbildning och därför är interaktivt lärande definitivt här för att stanna. Detta förvärv kommer att innebära ett starkt tillskott för helheten i Novadas framtidssatsning", säger Novadas VD Stig Norberg. På bolagets extra bolagsstämma den 7 april, samt på den ordinarie bolagsstämman den 3 maj, kommer man att utförligare presentera Novadas mål och strategier med gjorda förvärv. För ytterligare information kontakta: Stig Norberg, VD, tel 040-25 09 01 eller 0708-40 90 01 Ulrika Lindell, Investor Relationsansvarig, 040-25 09 00 eller 0708-40 90 46 Novada AB är en snabbväxande IT-koncern som arbetar med kommunikationsteknologi, affärskritiska informationssystem, IT-relaterade utbildningar och nätverkslösningar. Novadas fyra helägda dotterbolag: System, Education, Consulting och Control sysselsätter ca 65 personer. Novada AB omsätter ca 150 Mkr. Företaget beräknar resultatet för år 2000 till 6-8 Mkr. Huvudkontoret ligger i Malmö och filialkontor finns i Helsingborg, Halmstad, Kristianstad, Karlshamn och Karlskrona. Genom de olika förvärv som nu genomförs ökas omsättningen till ca 270 Mkr och antalet anställda till ca 120 personer. Vidare tillkommer filialkontor i Lund, Kungsbacka, Stockholm och Sundsvall. Novada är noterat på AktieTorget men avser att under tredje kvartalet i år ansöka om notering på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/30/20000330BIT01100/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/30/20000330BIT01100/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar