Hima Frenning har undertecknat ett Letter of Intent där Novada har för avsikt att förvärva samtliga aktier i 3Segel AB.

Hima Frenning har undertecknat ett "Letter of Intent" där Novada har för avsikt att förvärva samtliga aktier i 3Segel AB. Det Malmö baserade företaget 3Segel AB är ett väl fungerande tillväxt företag inom IT-relaterade utbildningar i södra Sverige. Verksamheten är sedan 1996 certifierat utbildningscenter för ECDL (European Computer Driving Licence). Bolaget startades 1995 och man arbetar uteslutande med skräddarsydda IT-relaterade utbildningar. Ibland 3Segels kunder kan nämnas; Astra, Handelsbanken, Länsförsäkringar Skåne, Tetra Pak Distribution, WorkingWoman, Perstorp Polykemi, Skåne Mejerier och Landstinget Skåne. Genom förvärvet ökar Novada sin konkurrenskraft genom att kunna erbjuda sina kunder skräddarsydda utbildningar bl.a. Office, EU-standard körkort, distansutbildningar, Webb-design, nätverksutbildningar och Lotus Notes. Sammanslagningen förstärker Novadas affärsstrategi att kunna ta helhetsansvar för sina kunder. 3Segel AB kommer att utgöra Novadas kompetenscenter på IT relaterade utbildningar i Business to Business. "Vi ser framemot att få arbeta inom Novada som vi bedömer är en av de mest intressanta IT aktören i södra Sverige. Och vi ser att vi kommer att få omedelbara synergier då vi till viss del redan arbetar med gemensamma kunder" säger Hima Frenning, VD för 3Segel AB. Genom förvärvet av 3Segel AB kommer Hima Frenning att bli VD för det sammanslagna Novada Education och 3Segel. Förvärvsgranskning, s.k. "Due diligence" kommer att påbörjas idag och tillträdesdag har bestämts till 1 januari För ytterligare information kontakta Stig Norberg, VD Novada AB på tel 040-25 09 01 eller 0708-47 35 16, e-post stig.norberg@novada.se eller Hima Frenning, VD 3Segel AB på tel 040-36 34 40 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/10/20000110BIT00610/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/01/10/20000110BIT00610/bit0002.doc

Prenumerera

Dokument & länkar