Novada AB (publ) tecknar nytt driftsavtal inom email- och webblösningar

Novada AB (publ) tecknar nytt driftsavtal inom email- och webblösningar. Novada AB har, genom sitt dotterbolag Novada System AB, tecknat ett driftsavtal gällande mail- och webb-lösningar för samtliga av Hushållningsällskapens 22 kontor i Sverige. Avtalet omfattar driftstjänster, produktförsörjning, helpdesk, övervakning och konsulttjänster. Hushållningssällskapen är en fristående medlemsorganisation som arbetar för ett utvecklat företagande på landsbygden och för en god livsmiljö i stad och land. Organisationen har ca 75.000 medlemmar. Avtalet är ett bevis på Novada´s starka tjänste- och produktutbud inom internet och stärker ytterligare bolagets ställning som en komplett IT- partner. " Det här är den beställning vi väntat på som bekräftar vårt kunnande inom email- och webblösningar" säger Novadas VD Stig Norberg och fortsätter " nu är det dags att gå vidare och det är vår förhoppning att flera större beställningar ska se dagens ljus redan under innevarande tertial". Malmö den 24 januari 2000 Novada AB Frågor besvaras av Verkställande direktör Novada AB, Stig Norberg, på telefonnummer 040-25 09 01, E-post stig.norberg@novada.se Novada AB är en snabbväxande IT-koncern som arbetar med kommunikationsteknologi, affärskritiska informationssystem, IT-relaterade utbildningar och nätverkslösningar. Novadas fyra helägda dotterbolag; System, Education, Consulting och Control sysselsätter ca 60 personer som omsätter tillsammans c:a 150 Mkr. Huvudkontoret ligger i Malmö och filialkontor finns i Halmstad, Helsingborg, Karlshamn och Kristianstad. I januari öppnas i Karlskrona ytterligare ett kontor. Novada är noterat på börsens lista AktieTorget. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/24/20000124BIT00240/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/24/20000124BIT00240/bit0002.pdf

Dokument & länkar