Novada AB har tecknat ett Letter of Intent om förvärv av PTP Telecom AB

Tecknat ett Letter of Intent om förvärv av PTP Telecom AB * PTP Telecom är en internetleverantör som erbjuder helhetslösningar inom internetproviding, bredbandsförbindelser, radiolan, hostingtjänster och IP-telefoni. * PTP Telecom har genom avtal tillgång till Soneras nordiska bredbandsnät och tjänsteportfölj innehållande avancerade telefoni och kommunikationslösningar. * PTP Telecom är registrerad Teleoperatör med eget prefix. * Förvärvet stärker affärsområdet Novada Communications verksamhet. * PTP Telecom blir ytterligare en del i Novadas starka expansion inom bredband-, telecom- och Internetrelaterade tjänster. PTP Telecom arbetar idag med leverans av Internettjänster, Bredbandsförbindelser och IP-telefoni till bostäder och företag. Företaget har egen nätdriftcentral med support och helpdeskfunktion i Lund. Genom samarbete med finska telekoncernen Sonera har man tillgång till ett väl utbyggt nordiskt bredbandsnät samt Soneras välkända tjänsteportfölj med avancerade telefoni och kommunikationslösningar. PTP Telecom är även leverantör av radiolänkförbindelser där Sonera är en av de större kunderna. Genom samarbete med mobilteleoperatörer har PTP Telecom tillgång till ett rikstäckande mastnät med avancerade radiolänkförbindelser för trådlös internetuppkoppling. Genom förvärvet av PTP Telecom och de övriga förvärv som genomförts under första kvartalet, kan Novada nu erbjuda unika helhetslösningar till fastighetsägare vad gäller integration av energi-, övervaknings- och säkerhetssystem samt Internet och Bredbandsrelaterade tjänster och lösningar. PTP Telecom får genom förvärvet tillgång till Novadas finansiella styrka och starka marknadsorganisation. Novada´s affärsområde Communications kommer att utvecklas starkt med inriktning att bli en ledande leverantör av IT- och bredbandsrelaterade tjänster mot fastighetsägare, Stat/kommun, industri och handel till vilket PTP Telecom tillför ett brett kunnande och starka produkter. För ytterligare information kontakta: VD Stig Norberg, tel 040-25 09 01 eller 0708-40 90 01 Novada AB ( publ ) är en snabbväxande IT-koncern som arbetar med kommunikationsteknologi, affärskritiska informationssystem, IT-relaterade utbildningar och nätverkslösningar. Novadas fyra helägda dotterbolag: System, Education, Consulting och Control sysselsätter ca 65 personer. Novada AB ( publ )omsätter ca 150 Mkr. Företaget beräknar resultatet för år 2000 till 6-8 Mkr. Huvudkontoret ligger i Malmö och filialkontor finns i Helsingborg, Halmstad, Kristianstad,Karlshamn och Karlskrona. Genom de olika förvärv som nu genomförs ökas omsättningen till ca 270 Mkr och antalet anställda till ca 120 personer. Vidare tillkommer filialkontor i Lund, Kungsbacka, Stockholm och Sundsvall. Novada är noterat på AktieTorget men avser att under tredje kvartalet i år ansöka om inträde på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/22/20000322BIT00940/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/22/20000322BIT00940/bit0002.pdf

Dokument & länkar