Tecknat ett Letter of Intent om förvärv av FigaCom AB

Tecknat ett Letter of Intent om förvärv av FigaCom AB FigaCom är en stark leverantör inom avancerade kommunikationslösningar samt installation av bredbandsteknik. Novada tillförs en omsättning på cirka 15 Mkr Förvärvet kompletterar affärsområdet Novada Communications verksamhet. FigaCom blir ytterligare en del i Novadas starka expansion inom bredbands- relaterade tjänster. FigaCom är leverantör av avancerade kommunikationslösningar samt installation av bredbandsteknik inom företag och bostadsfastigheter. Bland kunderna finns Riksskatteverket, Compaq, Lunds universitet, Tetra Pak och andra starka referenskunder. Bolaget har en mycket hög utvecklingstakt och samarbetar med ledande leverantörer bla. Cisco Systems, AMP och Nortel Networks. Novada´s affärsområde Communications kommer att utvecklas starkt med inriktning att bli en ledande leverantör av IT- och bredbandsrelaterade tjänster mot fastighetsägare, Stat/kommun och industri till vilket FigaCom tillför ett brett kunnande och starka produkter. För ytterligare information kontakta: VD Stig Norberg, tel 040-25 09 01 eller 0708-40 90 01 Novada AB är en snabbväxande IT-koncern som arbetar med kommunikationsteknologi, affärskritiska informationssystem, IT-relaterade utbildningar och nätverkslösningar. Novadas fyra helägda dotterbolag: System, Education, Consulting och Control sysselsätter ca 65 personer. Novada AB omsätter ca 150 Mkr. Företaget beräknar resultatet för år 2000 till 6-8 Mkr. Huvudkontoret ligger i Malmö och filialkontor finns i Helsingborg, Halmstad, Kristianstad, Karlshamn och Karlskrona. Novada är noterat på AktieTorget men avser att under tredje kvartalet i år ansöka om inträde på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/15/20000315BIT00090/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/15/20000315BIT00090/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar