Tecknat ett Letter of Intent om förvärv av Internethuset i Malmö

Tecknat ett Letter of Intent om förvärv av Internethuset i Malmö * Förvärvet medför att Novada erhåller en Internetverksamhet som grund för att dels öka kundvärdet för befintliga kunder och dels öka kundattraktionen för nya kunder. * Förvärvet kompletterar dels Novada System AB´s verksamhet och dels Novada Consulting. * Internethuset blir en del i Novadas satsning på Internetrelaterade tjänster. * Novada tillförs genom förvärvet ökad kompetens, brett kunnande och projektledning av Internettjänster. Internethuset är ett konsultföretag med verksamhet inom Konsulttjänster - Webbhotell - Internetutbildning. Bland kunderna återfinns Pharmacia UpJohn, Solidar, Hässelholmsbyggen, Värmebaronen, Informator och andra starka referenskunder. För ytterligare information kontakta: VD Stig Norberg, tel 040-25 09 01 eller 0708-40 90 01 Novada AB är en snabbväxande IT-koncern som arbetar med kommunikationsteknologi, affärskritiska informationssystem, IT-relaterade utbildningar och nätverkslösningar. Novadas fyra helägda dotterbolag: System, Education, Consulting och Control sysselsätter ca 65 personer. Novada AB omsätter ca 150 Mkr. Företaget beräknar resultatet för år 2000 till 6-8 Mkr. Huvudkontoret ligger i Malmö och filialkontor finns i Helsingborg, Halmstad, Kristianstad, Karlshamn och Karlskrona. Novada är noterat på AktieTorget men avser att under tredje kvartalet i år ansöka om inträde på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/14/20000314BIT00560/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/14/20000314BIT00560/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar