Tecknat ett Letter of Intent om förvärv av Logical Solution i Stockholm

Tecknat ett Letter of Intent om förvärv av Logical Solution i Stockholm * Förvärvet medför att Novada erhåller en affärsverksamhet i Stockholm som grund för att kunna serva våra större befintliga kunder rikstäckande samt att därigenom ta ett helhetsansvar för kundernas IT-miljö. * Förvärvet kompletterar dels Novada System AB´s verksamhet och dels Novada Consulting. * Novada tillförs en omsättning på 30 Mkr. * Logical Solution blir en del av Novadas satsning på nationell systemintegration. * Novada tillförs genom förvärvet ökad kompetens, brett kunnande inom driftövervakning av kundsystem. Logical Solution bildades 1992. Logical fokuserar sin försäljning på nätverksinstallationer/-lösningar, säkerhet, datalagring samt olika tjänster för drift- och IT-stöd. Nuvarande ägare kommer att kvarstå i verksamheten. Bland kunderna återfinns Ericsson Radio Access, Securitas Larm, Svenska Kraftnät, Arlandabanan, Sony Sverige, Wyeth Lederle, Abbot Scandinavia, Geologistics, PG Life.com och andra starka referenskunder. För ytterligare information kontakta: VD Stig Norberg, tel 040-25 09 01 eller 0708-40 90 01 Novada AB är en snabbväxande IT-koncern som arbetar med kommunikationsteknologi, affärskritiska informationssystem, IT-relaterade utbildningar och nätverkslösningar. Novadas fyra helägda dotterbolag: System, Education, Consulting och Control sysselsätter ca 65 personer. Novada AB omsätter ca 150 Mkr. Företaget beräknar resultatet för år 2000 till 6-8 Mkr. Huvudkontoret ligger i Malmö och filialkontor finns i Helsingborg, Halmstad, Kristianstad, Karlshamn och Karlskrona. Novada är noterat på AktieTorget men avser att under tredje kvartalet i år ansöka om inträde på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/16/20000316BIT00060/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/16/20000316BIT00060/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar