Tecknat ett Letter of Intent om förvärv av Teletron AB

Tecknat ett Letter of Intent om förvärv av Teletron AB * Teletron är ledande leverantör inom området integrerade säkerhetssystem med egna produkter och starka varumärken. * Novada tillförs en omsättning på drygt 30 Mkr. * Förvärvet kompletterar Novada Control AB´s verksamhet. * Teletron blir en del i Novadas starka expansion inom IT-relaterade tjänster. * Novada tillförs genom förvärvet kontor i Stockholm, Kungsbacka och Sundsvall. Teletron är en ledande leverantör av system för integrerade säkerhetslösningar. Bland kunderna finns Riksbanken, affärsbanker, försäkringsbolag, kärnkraftverk och andra starka referenskunder. Bolaget har en mycket hög utvecklingstakt med ett flertal nya produkter klara för marknadsintroduktion under det närmaste året. Novadas dotterbolag Novada Control AB arbetar med överordnad integration av övervaknings- och säkerhetssystem och kommer att öka omsättningen med 30 Mkr genom förvärvet. Bolaget koncentrerar produktutveckling och marknadsföring till IT- och bredbandsrelaterade tjänster mot fastighetsägare, stat/kommun och industri till vilken Teletron tillför ett brett kunnande och starka produkter. För ytterligare information kontakta: VD Stig Norberg, tel 040-25 09 01 eller 0708-40 90 01 Novada AB är en snabbväxande IT-koncern som arbetar med kommunikationsteknologi, affärskritiska informationssystem, IT-relaterade utbildningar och nätverkslösningar. Novadas fyra helägda dotterbolag: System, Education, Consulting och Control sysselsätter ca 65 personer. Novada AB omsätter ca 150 Mkr. Företaget beräknar resultatet för år 2000 till 6-8 Mkr. Huvudkontoret ligger i Malmö och filialkontor finns i Helsingborg, Halmstad, Kristianstad, Karlshamn och Karlskrona. Novada är noterat på AktieTorget men avser att under tredje kvartalet i år ansöka om inträde på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/14/20000314BIT00020/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/14/20000314BIT00020/bit0002.pdf

Dokument & länkar