Europeiskt samarbete ger bättre leukemivård

Täby 19 oktober 2007

Patienter med blodcancersjukdomen kronisk myeloisk leukemi (KML) behandlas inte lika i Europa. För att dessa svårt sjuka patienter ska få bästa möjliga vård startar nu ett samarbete under namnet ”EUTOS (European Treatment and Outcome Study) for CML”. Initiativtagare är det etablerade europeiska nätverket European Leukemia Net och Novartis. Det register över KML-patienter som finns i Europa ska bland annat utökas till att omfatta samtliga nya fall.

Får publiceras idag kl 13.00


I Sverige insjuknar omkring 100 personer varje år i KML. I hela Europa är siffran runt 5 000. Syftet med ”EUTOS for CML” är att öka kunskaperna om sjukdom och behandling, skapa en standard för tester och kontroll av behandlingarna samt sprida forskningsresultat och patientinformation. I dag är skillnaderna stora i Europa.

”EUTOS for CML” har gemensamt inrättats av den EU-finansierade forskningsorganisationen European Leukemia Net (ELN) och Novartis, som satsar 14 miljoner euro under tre år. ELN består av drygt 1 000 forskare och läkare från 22 europeiska länder.

– Alla patienter ska ges möjlighet att ta del av de medicinska framsteg som görs. I dag når nya läkemedel inte ut på bästa sätt. Det nya samarbetet ger också ett praktiskt stöd så att vi kan följa upp att behandlingsrekommendationerna efterlevs, säger professor Bengt Simonsson, överläkare i hematologi på Akademiska sjukhuset i Uppsala och en av Sveriges ledande experter på KML.

Register viktigt för bästa vård
En av de viktigaste uppgifterna blir att bygga vidare på ett befintligt europeiskt register över KML-patienter för att få en överblick över situationen i olika delar av Europa. Ett svenskt KML-register startades 2002, med docent Martin Höglund i Uppsala som en av initiativtagarna. Där registreras redan alla nya fall av KML i Sverige.

– Det finns ett stort intresse i de övriga nordiska länderna för att bygga upp ett samnordiskt register. Den nordiska KML-gruppen ska träffas för att diskutera frågan inom kort, säger professor Bengt Simonsson.

Fakta om KML
Kronisk myeloisk leukemi (KML) är en ovanlig men svår form av blodcancer. Samtidigt har behandlingsmöjligheterna radikalt förbättrats – för 20 år sedan levde hälften av patienterna i högst tre och ett halvt år, i dag kan nio av tio vara i livet efter fem år.

Den främsta orsaken till detta är läkemedlet imatinib (Glivec) som blockerar den process som förmår cancercellerna att föröka sig utan kontroll. Alla KML-patienter har en kromosomavvikelse som kallas Philadelphiakromosomen. Mutationen beror på att kromosomerna 9 och 22 bytt material med varandra. Denna kromosom bildar det enzym – en typ av tyrosinkinas känt som Bcr-Abl – som ändrar cellens genetiska instruktion. Den signalerar inte längre som normalt när det är dags att sluta producera vita blodkroppar och cancercellerna kan föröka sig ohämmat.

Fakta om Glivec.
Glivec (imatinib) är en så kallad tyrosinkinashämmare. Läkemedlet verkar genom att blockera det enzym (tyrosinkinas) som får cellerna att dela sig utan kontroll och de dör efterhand. Behandlingen har radikalt förbättrat prognosen för patienter med KML. Glivec är också godkänt för behandling av gastrointestinala stromacellstumörer (GIST) – en ovanlig form av mag-tarmcancer och Ph+ ALL, akut lymfatisk leukemi.

Prenumerera

Dokument & länkar