Ny medicin gör morgonen lättare för KOL-patienter

Idag är det den Internationella KOL-dagen. I Sverige beräknas mellan 400 000 och 700 000 (6-8 %) svenskar ha KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom). Endast var femte drabbad har fått diagnos och behandling. En nyligen genomförd internationell enkätundersökning visar hur andningssvårigheterna på morgonen påverkar diagnosticerade patienters vardag - fysiskt, psykiskt och socialt.  Att gå upp på morgonen och att använda trapporna tar i genomsnitt 10-15 minuter längre per aktivitet än innan de fick KOL. En av fem kan inte längre gå i trappor. Mer ansträngande aktiviteter som att shoppa, åka till arbetet eller utföra sina morgonbestyr tar 20-30 minuter längre per aktivitet för att göra. Nu lanseras ett nytt KOL-läkemedel som gör det lättare för patienter att komma igång på morgon och klara sig hela dagen.

Undersökningen inkluderar 811 personer med andningsbesvär på morgonen. 30 % av patienterna behöver hjälp av anhörig för att klara morgonen och hälften har tvingats ändra sina morgonrutiner på grund av andningssvårigheterna. Undersökningen visar att andnöd på morgonen får mycket allvarliga konsekvenser på arbets- och privatlivet. Många personer med KOL kan inte arbeta heltid och många tvingas till och med byta jobb. Undersökningen visar också att doktorn och patienten har olika mål med behandlingen. Doktorn vill få kontroll på symtomen medan patientens mål med behandlingen är att kunna fortsätta att jobba och att ha ett aktivt socialt liv. Det är därför viktigt att medicinen verkar snabbt och att inhalatorn är lätt att använda för att patienten ska få en bra start på dagen.

Att komma igång på morgonen
Läkaren bör i samråd med patienten komma fram till en behandling som passar just den patienten bäst. Seebri Breezhaler, som från idag finns tillgängligt för patienter och läkare på den svenska marknaden, är ett långverkande antikolinergikum (LAMA) som gör att luftvägarna slappnar av och hålls öppna, vilket för det lättare för patienten att andas och därigenom bidra till att kunna fortsätta att leva ett aktivt liv. Seebri tas en gång om dagen och har en såväl snabb som långvarig effekt och få biverkningar, som gör att patienten snabbt kan komma igång på morgonen. Studiervisar på färre akuta försämringsskov (exacerbationer), förbättrad lungfunktion, minskad andfåddhet och förbättrad livskvalitet jämför med placebo samt minst likvärdig effekt jämfört med tiotropium (ref. GLOW 1-3).

När det gäller behandling av KOL är det inte bara själva medicinen som ska fungera bra det är också viktigt att inhalatorn är lätt att använda. Seebri inhaleras med Breezhaler som är utvecklad så att patienten kan höra, känna och se att man har fått i sig hela dosen av medicinen. Breezhaler finns redan på den svenska marknaden med en ultralångverkande beta2-agonist, Onbrez (indakaterol). Onbrez och Seebri kan användas var och en för sig, eller tillsammans, för bättre effekt på såväl lungfunktion, symtom, livskvalitet som förhindrade av akuta försämringsperioder. Det innebär också att patienten minskar antalet inhalatorer som patienten behöver lära sig hantera. ./.

O’Hagan P, Chavannes NH. The impact of morning symptoms on daily activities in COPD. Curr Med Res Opin 2013;1–14
GLOW 1. D'Urzo et al. Respiratory Research 2011, 12;156
GLOW 2. Kerwin E et al. Eur Respir J 2012; 40; 1106–1114
GLOW3. Beeh KJ et al. International Journal of COPD 2012; 7; 503–513

Snabbfakta KOL

Nu ökar rökningen!

 • KOL är en smygande folksjukdom, i första hand orsakad av långvarig rökning, som börjar med hosta, andfåddhet, trötthet och nedsatt prestationsförmåga.
 • 90 procent av alla patienter med KOL är rökare.
 • KOL går inte att bota men man kan hindra en försämring om patienten slutar att röka.
 • Idag ser vi effekterna på den utbredda rökningen under 60- och 70-talen. Ca 50 procent av rökarna utvecklar KOL. KOL och astma blandas ofta ihop och patienter får felaktig diagnos och behandling.

Symtom

 • Förutom de kroniska besvären förekommer ofta akuta försämringsskov (exacerbationer) till exempel i samband med luftvägsinfektioner som leder till att patienten läggs in på sjukhus. Svåra exacerbationer är förenade med hög dödlighet. Sjukdomen utvecklas under lång tid vilket innebär att patienten ”anpassar” sig till en försämrad lungfunktion.
 • KOL skadar lungorna. Luftrören blir trängre och patienten får svårt att ta upp syre.
 • Har man väl utvecklat KOL kan man aldrig reparera skadorna i lungorna.
 • Vanligt att KOL förväxlas med astma.

Behandling

 • Bara var femte patient får diagnos och behandling.
 • Spirometri är en undersökning som används för att konstatera om patienten har KOL eller astma.
 • Luftrörsvidgare är en grupp läkemedel som vidgar luftvägarna i lungorna. De betraktas som hörnstenen i behandling av KOL genom att lindra symtomen och att förebygga försämringsskov (s.k. exacerbationer).
 • Patienter med fler än fyra försämringsskov per år har en ökad dödlighet.
 • KOL betraktas som en systemsjukdom med påverkan på många organ. Det förkommer också samsjuklighet mellan KOL och hjärtsjukdom. KOL medför ofta undernäring, viktförlust, muskelsvaghet, benskörhet och sämre psykisk och social funktion.

Övrigt

 • 400 000 - 700 000 personer beräknas lida av KOL i Sverige 82 miljoner i Europa har sjukdomen och är den fjärde vanligaste dödsorsaken i världen.
 • KOL beräknas bli den tredje vanligaste dödsorsaken i världen år 2020
 • I Sverige dör fler i KOL än av prostatacancer och bröstcancer. Ca 3000 patienter dör årligen av KOL och siffran ökar. Ju tidigare vi kan hitta dessa patienter desto större möjligheter har vi att förhindra personligt lidande och stora samhällskostnader.
 • I Sverige har KOL mer än fyrdubblats de senaste tio åren. Det är stora skillnader i behandling av patienter med KOL, det har både KOL-index och IMS-rapporten visat. Att sluta röka, motionera och en effektiv behandling med luftrörsvidgare lindrar symtomen och förbättrar livskvaliteten.
 • Samhällskostnaden är ca 9,1 miljarder kronor

Källa: Riksförbundet HjärtLung, SCB, Lindberg et al. 2006. Respiratory Medicine.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Nicklas Rosendal, kommunikationschef, Novartis Sverige AB, tel: 08 732 33 61,
0708 89 33 34, nicklas.rosendal@novartis.com

Fakta om Novartis
Novartis AG erbjuder lösningar inom hälso- och sjukvård som tillgodoser föränderliga behov hos patienter och samhälle. Med tydlig fokus på växande områden erbjuder Novartis en bred produktportfölj: innovativa läkemedel, kostnadsbesparande generiska produkter, förebyggande vaccin, diagnostiska verktyg samt produkter inom receptfria läkemedel. Novartis är det enda läkemedelsföretag med en ledande position inom dessa områden. Försäljningen för hela företagsgruppen uppgick 2009 till 44,3 miljarder USD. Investeringar i forskning och utveckling uppgick till 7,5 miljarder USD. Novartis har sitt huvudkontor i Basel, Schweiz och finns representerat i mer än 140 länder.
Antalet anställda är omkring 102 000.

Taggar: