Ny studie visar på god långtidseffekt för IL17A-hämmaren Cosentyx® (Sekukinumab) hos patienter med måttlig till svår plackpsoriasis

Novartis presenterade under kongressen European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) i Wien, Österrike, nya långtidsdata som visar att IL17A-hämmaren sekukinumab efter fyra års användning fortfarande visar goda resultat för läkt eller nästan läkt hud. 

  • För en majoritet av patienterna, som efter ett års behandling med sekukinumab uppvisade läkt eller nästan läkt hud (PASI 90 till PASI 100), kvarstod resultatet efter 4 år. 
  • Sekukinumab ger även signifikant fler patienter läkt eller nästan läkt hud jämfört med  ustekinumab efter ett års behandling, bekräftar nyligen publicerad artikel i JAAD.

– Ett viktigt mål för all psoriasisbehandling är läkt hud och därför är resultatet från 4-årsstudien ett välkommet besked för patienterna. Psoriasis är en kronisk sjukdom som oftast kräver livslång behandling men många av de behandlingar som funnits tidigare tappar effekt över tid vilket betyder att målet läkt hud inte uppnås , säger Tore Särnhult, dermatolog Hallandskustens Hudmottagning, Kungsbacka.

Läkt hud är det främsta behandlingsmålet för psoriasisbehandling. Läkt eller nästan läkt hud uppnåddes för 68,5% av patienterna efter ett års behandling och efter fyra år var siffran 66,4%. Dessutom uppgav 43,8% av psoriasispatienterna att de uppnått läkt hud efter ett år och efter fyra år uppgav samma grupp (43,5%) att de fortfarande har läkt hud.

Sekukinumab har nu visat signifikant bättre och ihållande effekt med likvärdig säkerhetsprofil jämfört med både ustekinumab och etanercept ‡, två vanligt förekommande biologiska läkemedelssubstanser. Senast publicerades resultat från CLEAR-studien i Journal of American Academy of Dermatology (JAAD) som visar att sekukinumab har en långvarigt bättre effekt över 52 veckor jämfört med ustekinumab där tre av fyra patienter (76%) uppnådde läkt eller nästan läkt hud för sekukinumab jämfört med 61% för ustekinumab (P <0,0001 ). 

4-års effektstudie sekukinumab (A2304E1)1
Studien är en öppen multicenter, randomiserad, dubbelblind uppföljningsstudie till den jämförande fas III-studien SCULPTURE som tittar på effekt, säkerhetsprofil och tolerans för sekukinumab för patienter med måttlig till svår plackpsoriasis. Effektmättningen omfattade andelen patienter som uppnått PASI 75, PASI 90 and PASI 100.

Om sekukinumab och interleukin-17A (IL-17A)
Sekukinumab är den första godkända IL17A-hämmaren för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis och den enda som har indikation även för behandling av psoriasisartrit och ankyloserande spondylit. Sekukinumab är en helt human monoklonal antikropp som selektivt binder till och neutraliserar IL-17A som finns i höga nivåer i placken hos patienter med psoriasis. När sekukinumab hämmar IL-17A minskar också inflammationen i huden och en majoritet av patienterna blir helt eller nästan helt läkta.

Om psoriasis
Psoriasis är en ärftlig kronisk sjukdom som kan drabba både hud och leder. 250-300 000 personer i Sverige har psoriasis vilket gör den till en av våra vanligaste folksjukdomar. Psoriasis är en systemsjukdom som kan påverka flera organ i kroppen. Det finns koppling mellan psoriasis och hjärt-kärlsjukdom, mag-tarmbesvär och ögonsjukdomar. Psoriasis kan debutera i alla åldrar men oftast i unga år, i drygt 50 % av fallen debuterar psoriasis före 25 års ålder 16.


Presskontakt:

Nicklas Rosendal, kommunikationschef Novartis, 070-889 33 34,

e-post: nicklas.rosendal@novartis.com

Tore Särnhult, dermatolog Hallandskustens Hudmottagning, Kungsbacka.
e-post: tore.sarnhult.07@ptj.se

Novartis
Med fokus på växande områden erbjuder Novartis en bred produktportfölj: Innovativa läkemedel, förebyggande vacciner, diagnostiska verktyg, kostnadsbesparande generiska produkter och receptfria läkemedel för egenvård. Novartis är det enda läkemedelsföretaget med en ledande position inom alla dessa områden. Nettoförsäljningen för hela företagsgruppen uppgick under 2013 till 57.9 miljarder USD och investeringar i forskning och utveckling till 9,9 miljarder USD. Novartis har sitt huvudkontor i Basel, Schweiz, och sysselsätter cirka 135 000 personer i mer än 140 länder. För ytterligare information om företaget: www.novartis.se

Prenumerera

Dokument & länkar