Novax blir delägare i IT-företaget Medius

Novax AB säkerställer expansionskapital till Medius AB och blir genom investeringen drygt 10-procentiga ägare av bolaget. Medius är ett IT-företag som är starkt etablerat inom handeln men fokuserar även på tillverkande industri och tjänsteproducerande företag.

Medius arbetar idag inom två verksamhetsområden, affärssystem och Workflow. Inom affärssystem är Medius en helhetsleverantör av lösningar för Microsoft Dynamics. Inom Workflow arbetar man med den egenutvecklade produkten Mediusflow som är en plattform där kunder och partners kan utveckla sina egna verksamhetsstöd. Medius har också utvecklat ett antal färdiga applikationer där stödet för processen inköp till betalning, inklusive leverantörsfakturahantering, är marknadsledande i Sverige sedan ett antal år. Medius ser stora möjligheter att nå motsvarande position internationellt med Mediusflow och är redan etablerade på samtliga nordiska marknader, på de största europeiska marknaderna samt i Nordamerika, Australien och Asien.

- För att kunna realisera dessa möjligheter och ta nästa steg i utvecklingen har vi valt att ta in Novax som delägare. I Novax får vi en stark och långsiktig ägarpartner som genom sin erfarenhet och industriella förankring kan erbjuda mycket mer än bara kapital, säger Medius VD och en av grundarna Per Nordling.

– Medius är ett välskött och snabbt växande bolag med starka kunderbjudanden. Medius erbjudande bidrar med verkligt kundvärde och ger snabb och tydlig avkastning på investerat kapital. Vi är glada över att bli delägare och tror att Novax erfarenhet av att arbeta med tillväxtföretag kan bidra till att vidareutveckla bolaget tillsammans med övriga ägare, grundare och ledning, säger Anders Slettengren, VD i Novax.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Slettengren, VD Novax, 0705-156662
Joakim Skarborg, Investment Manager Novax, 0708-290607
Per Nordling, VD Medius, 0733-507921
Johan Castevall, CFO Medius, 0733-560481

Novax är en aktiv och långsiktig investerare som utvecklar bolag med hög tillväxtpotential inom konsumentnära handel och tjänster. Utöver Medius har Novax ägarintressen i följande bolag; Filippa K, WeSC , DesignTorget, Himla, Studentum och Trygga Hem.
www.novax.se

Novax ingår i familjeföretaget Axel Johnson AB tillsammans med Axel Johnson International, Axstores, Servera, Svensk BevakningsTjänst samt delägda börsnoterade Axfood och Mekonomen. Gemensam ägare är Antonia Ax:son Johnson med familj.www.axeljohnson.se

Medius grundades i Linköping 2001 och erbjuder ledande verksamhetsstöd som förenklar och effektiviserar verksamhetsprocesser. Medius tjänster och lösningar baseras på affärssystemen Microsoft Dynamics AX och NAV samt den egenutvecklade workflow-plattformen Mediusflow. Mediusflow gör det möjligt för företag att snabbt gå från idé till lösning för att automatisera och optimera verksamhetsprocesser som ligger utanför det ordinarie affärssystemets gränser. Idag är Medius etablerat på en rad marknader över hela världen och bibehåller en kraftig tillväxt under kontrollerade former och kontrollerad lönsamhet. www.medius.se

Om oss

Novax är ett av Axel Johnson AB helägt riskkapitalbolag. Vi gör investeringar i små och medelstora tillväxtföretag inom tjänstesektorn. Bakom oss står Axel Johnson Gruppens samlade erfarenhet av långsiktig företagsutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar