Novax blir delägare i Json Handels AB

Novax blir minoritetsägare i tillväxtbolaget Json som är en av Sveriges största privatägda aktörer inom arbetskläder och profilprodukter. Bolaget har huvudkontor i Gnosjö och drivs och ägs idag av bröderna Alexander och Daniel Johansson.Sedan 2006 har bolaget växt från en till sex butiker.

-          Json har en stark marknadsposition på sina lokala marknader och en stark ledning. Vi är glada över att bli delägare och tror att Novax erfarenhet av att arbeta med tillväxtföretag och varumärken kan bidra till att vidareutveckla Json tillsammans med övriga ägare, säger Anders Slettengren, VD i Novax.

-          Jsons ambition är att etablera en ännu starkaremarknadsposition inom både arbetskläder och profilprodukter. Genom att fåNovax som delägare får vi en långsiktig ägarpartner som tillför viktig strategisk kompetens till bolaget och bidrar till att ytterligare bygga Json-konceptet, säger Alexander Johansson, delägare och VD i Json Handels AB.

För ytterligare information kontakta:

Alexander Johansson, VD Json, Tel: 0370-925 23, alexander.johansson@jsonhandels.se
Anders Slettengren, VD Novax, Tel: 070 5156662, anders.slettengren@novax.se
Joakim Skarborg, investeringsansvarig Novax, Tel: 070 829 0607, joakim.skarborg@novax.se

Om Json

Json är ett familjeföretag från Gnosjö och finns idag med butiker, kontor, lager och utställningar i Gnosjö, Gislaved, Halmstad, Göteborg, Helsingborg, Ängelholm, Värnamo och Växjö. Json är en av marknadens största privatägda aktörer och levererar till kunder över hela Europa.För sina kunder har bolaget utvecklat helhetskonceptet "GET JSONIZED.  För mer information vänligen besök vår hemsida: www.jsonhandels.se

Om Novax

Novax är en aktiv och långsiktig investerare som utvecklar bolag med hög tillväxtpotential inom konsumentnära handel och tjänster. Utöver Json har Novax bland annat ägarintresse i följande bolag; RCO Security, Filippa K, DesignTorget, EMG, Trygga Hem och Medius. För mer information vänligen besök vår hemsida: www.novax.se

Novax ingår i familjeföretaget Axel Johnson AB tillsammans med Axel Johnson International, Martin & Servera, Axstores, Svensk BevakningsTjänst samt delägda börsnoterade Axfood och Mekonomen. Gemensam ägare är Antonia Ax:son Johnson med familj. Totalt omsätter de hel- och delägda bolagen i Axel Johnson cirka 63 miljarder kronor och har omkring 19 000 anställda (2011) För mer information vänligen besök vår hemsida: www.axeljohnson.se

Om oss

Novax är ett av Axel Johnson AB helägt riskkapitalbolag. Vi gör investeringar i små och medelstora tillväxtföretag inom tjänstesektorn. Bakom oss står Axel Johnson Gruppens samlade erfarenhet av långsiktig företagsutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar