Novestra har inlett avveckling av noterade innehav

NOVESTRA HAR INLETT AVVECKLING AV NOTERADE INNEHAV Novestra har, som tidigare meddelats, påbörjat avyttringen av ett antal innehav i noterade bolag, som man tidigt investerade i. Bolaget har nu avyttrat samtliga aktier i ConNova Group AB (250.050 aktier) i tillägg till avyttringar av de mindre aktieposter som bolaget haft i Framtidsfabriken och E*Trade Group AB, där man f n sålt en tredjedel av det ursprungliga innehavet. "Novestra har haft en utomordentlig värdeutveckling på de investeringar som man har gjort i bl a ConNova, Framtidsfabriken och E*Trade Nordic. Nu är det dags att genomföra ytterligare en investeringsrunda och vi kommer att använda den likviditet som genereras genom dessa försäljningar till ett antal investeringar i onoterade bolag som vi bedömer har fördelaktiga utvecklingsmöjligheter", säger Novestras VD, Theodor Dalenson. Novestra är ett riskkapitalbolag med fokus på investeringar i tillväxtbolag. Bland Novestras tidiga investeringar återfinns Boxman, ConNova, E*Trade, Framtidsfabriken och Jupiter Communications. F n har bolaget större innehav i bl a Bredbandsbolaget, FanGlobe.com, IQUITY Systems, Mobilestop.com, NetCap, NetTime och NetSurvey. Novestras aktier är inofficiellt noterade genom Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB. För mer information om AB Novestra se www.novestra.com, för frågor kontakta Theodor Dalenson, VD, på tel. 08-545 017 50. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/28/20000128BIT00720/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/01/28/20000128BIT00720/bit0002.doc

Dokument & länkar