Novestra planerar notering på O-listan

Novestra planerar notering på O-listan AB Novestra avser ansöka om notering av bolagets aktier på stockholmsbörsens O-lista inom kort. Bolaget har påbörjat förberedelserna för en notering och kommer att lämna närmare detaljer kring planerna i samband med delårsrapporten (6 mån) som kommer att lämnas den 31 januari. - Vi kommer så snart som det är lämpligt att notera bolaget på O-listan, men det blir inte aktuellt med någon nyemission i samband med noteringen. Vi räknar med att vårt eventuella likviditetsbehov mer än väl kommer att tillgodoses genom de vinster som bolaget kommer att göra under det närmaste året. - 1999 var ett bra år för Novestra och, om kapitalmarknadernas intresse för tillväxtbolag fortsätter under det närmaste året, har vi goda förutsättningar att leverera en bra avkastning med vår nuvarande portfölj som bas, säger Novestras VD Theodor Dalenson. Novestra är ett riskkapitalbolag med fokus på investeringar i tillväxtbolag. Bland Novestras investeringar finns Boxman, Bredbandsbolaget, Börstipset, ConNova, E*Trade, FanGlobe.com, IQUITY Systems, Jupiter Communications, Mobilestop.com, NetCap, NetTime och NetSurvey. Novestras aktier är inofficiellt noterade genom Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB. För mer information om AB Novestra se www.novestra.com, för frågor kontakta Theodor Dalenson, VD, på tel. 08-545 017 50 eller 070-729 43 50. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/03/20000103BIT00340/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/03/20000103BIT00340/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar