Novestra presenterar nya affärer i samband med extra bolagsstämman den 10 februari

NOVESTRA PRESENTERAR NYA AFFÄRER I SAMBAND MED EXTRA BOLAGSSTÄMMAN DEN 10 FEBRUARI AB Novestra kommer i samband med den extra bolagstämma som kallats till den 10 februari att presentera ett antal nya investeringar samt redogöra för status vad beträffar de avyttringar som man tidigare indikerat att man kommer att slutföra. Ledningen kommer i samband med bolagsstämman även att redogöra för affärsfokus och målsättningar samt för planerna på att använda sig av egna aktier vid förvärv. Bolags-presentationen inleds omedelbart efter bolagsstämman, d v s c:a kl. 10.30, och är öppen även för andra än Novestras aktieägare. "Vår verksamhet har fortsatt att utvecklas positivt och vi tror att det under det kommande året kommer att finnas möjligheter att använda den egna aktien för att genomföra fördelaktiga förvärv. För att kunna agera snabbt när möjligheter dyker upp har vi i samband med den extra bolagsstämman ansökt om bemyndigande att utfärda nya aktier. ", säger Novestras VD, Theodor Dalenson. Novestra är ett riskkapitalbolag med fokus på investeringar i tillväxtbolag. Bland Novestras tidiga investeringar återfinns Boxman, ConNova, E*Trade, Framtidsfabriken och Jupiter Communications. För närvarande har bolaget större innehav i bl a Bredbandsbolaget, FanGlobe.com, IQUITY Systems, Mobilestop.com, NetCap, NetTime och NetSurvey. Novestras aktier är inofficiellt noterade genom Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB. För mer information om AB Novestra se www.novestra.com, för frågor kontakta Theodor Dalenson, VD, på tel. 08-545 017 50. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/28/20000128BIT00670/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/28/20000128BIT00670/bit0002.pdf

Dokument & länkar