Typ 2 diabetes ger ökad risk att drabbas av hjärtkärlsjukdomar

Risken för hjärtinfarkt och stroke är två till fyra gånger så stor hos dem med typ 2 diabetes jämfört med personer utan diabetes.[1]

”Det är därför viktigt att vi hjälps åt att sprida budskapet att det verkligen finns insatser man själv och sjukvården kan göra för att påverka denna risk. Det handlar om att ha kunskap om hur man lever så gynnsamt som möjligt för sitt diabeteshjärta och att man har en effektiv behandling som, förutom att reglera blodsockret, även minskar risken för hjärtkärlsjukdom”, säger Christina Östberg Lloyd, Medicinsk och klinisk forskningsdirektör, Novo Nordisk Scandinavia AB.

Men få personer med typ 2 diabetes känner till den förhöjda risken för hjärtkärlsjukdomar. Det visar de första preliminära resultaten från undersökningen ”Taking diabetes to heart” som Internationella Diabetesförbundets (IDF) just nu genomför:

 1. En av tre respondenter med typ 2 diabetes tror att deras risk för hjärtkärlsjukdom är låg.[2]
 2. 1 av 6 respondenter har aldrig pratat med en läkare om typ 2 diabetes och risken för hjärtkärlsjukdom.[2]

”De preliminära resultaten från ”Taking diabetes to heart” betonar vikten av att sprida medvetenheten om sambandet mellan typ 2 diabetes och hjärtkärlsjukdom, för att främja förebyggande, tidig diagnos och relevant behandling och därmed bidra till att minska den belastning som de två sjukdomarna representerar idag”, säger Dr. Shaukat Sadikot, vice ordförande för IDF.[2]

I Sverige lanseras nu hemsidan Diabeteshjärtat.se för att till patienter och närstående sprida information om kopplingen mellan typ 2 diabetes och hjärtkärlsjukdom och hur allvarliga komplikationer kan förebyggas.

”Med Diabeteshjärtat.se vill vi bidra till att personer med diabetes får stöd att mer aktivt tänka på sitt hjärta och att de, tillsammans med sina närstående får ökad kunskap och goda råd angående diabetes och hjärtkärlsjukdom”, säger Christina Östberg Lloyd.

Fakta typ 2 diabetes och hjärtkärlrisk

 • Över 400 000 personer i Sverige har diagnostiserad med typ 2 diabetes.
 • 34 % av alla personer med typ 2 diabetes har någon form av hjärtkärlsjukdom.[4]
 • 33 % har hög risk att utveckla hjärtkärlsjukdom inom 5 år.[5]
 • 70 % av alla dödsfall hos personer med typ 2 diabetes beror på hjärtkärlsjukdom.[1] 

Fakta ”Taking diabetes to heart”

Taking diabetes to heart” är den första online-undersökningen om kunskap om hjärtkärlsjukdom bland personer med typ 2-diabetes. Resultaten tyder på att det finns låg kunskap om sjukdomen och endast begränsad dialog mellan patienter och läkare.
Hittills har 943 svar från 32 länder inklusive Norden tagits emot.
Undersökningen genomförs av Internationella Diabetesförbundets (IDF) och Novo Nordisk. Slutresultat kommer under hösten 2018.

För mer information, vänligen kontakta:

Niels Abel Bonde, General Manager, Novo Nordisk Scandinavia AB
Telefon: +46 733259909, NSAB@novonordisk.com 

Christina Östberg Lloyd, Clinical Medical Regulatory Director, Novo Nordisk Scandinavia AB, Telefon: +46 706388922, CSLY@novonordisk.com

 
Novo Nordisk är ett globalt läkemedelsföretag med mer än 95 års erfarenhet av innovation och ledarskap inom diabetesbehandling. Med detta i bagaget har vi samlat erfarenheter och kunskaper så att vi även kan hjälpa människor som drabbas av andra svåra kroniska sjukdomar: blödarsjuka, tillväxtrubbningar och fetma.
Novo Nordisk, med huvudkontor i Danmark, har cirka 42.100 anställda i 79 länder och marknadsför sina produkter i fler än 180 länder.
 

Referenser:

 1. Hjärt-Lungfonden https://www.hjart-lungfonden.se/Documents/Skrifter/Diabetes_2016%20webb.pdf
 2. International Diabetes Federation, 2017. Taking Diabetes to Heart – Global IDF survey on CVD risk awareness among people with diabetes. Available at: www.idf.org/takingdiabetes2heart
 3. Diabeteshjärtat.se är framtagen av Novo Nordisk.
 4. Norhammar et al. Diabetologia 2016. DOI 10.1007/s0O125-016-3971-y
 5. NDR rapporten 2013 https://www.ndr.nu/pdfs/Arsrapport_NDR_2013.pdf

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar