NOVOTEK FÖRVÄRVAR 50 PROCENT AV DANPROCES ENGINEERING A/S I DANMARKDanproces har sedan en längre tid arbetat med större kunder inom process och tillverkning såväl inom Danmark som på världsmarknaden. Under senare år har Novotek och Danproces samarbetat inom området Machine Vision. Parterna ser betydande synergivinster inom detta område genom ett närmare samarbete. Genom investeringen i Danproces lägges grunden för en expansion av Novoteks Machine Vision lösningar på den danska marknaden. Danproces har idag 8 anställda och finns i Naestved, Danmark. Omsättningen på årsbasis är ungefär 10 miljoner kronor.

Förvärvet har skett med kontanta medel och förväntas inte innebära någon större resultatpåverkan under innevarande år. Danproces kommer att konsolideras i Novotek-koncernen.

Malmö den 22 oktober 2007 Novotek AB

För ytterligare information kontakta: Göran Andersson, styrelseordförande Novotek AB telefon 040-316906, 073-6338906

Jens Johansen, direktör Danproces Engineering A/S telefon +45 55548040, +45 22657491

Verksamheten Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT, vilka effektiviserar kundens informationshantering och produktion. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera tredjepartsprodukter, egenutvecklad programvara samt konsulttjänster, tillhandahålla systemlösningar som integrerar kundens automationssystem och övriga datasystem i ett övergripande, integrerat informationssystem. Härutöver levererar Novotek enskilda programvaror, både egenutvecklade och tredjepartsprodukter samt system för exempelvis processreglering och maskinstyrning. Viktiga branscher är energi, fastigheter, järn & stål, kemi, livsmedel, läkemedel, papper & massa, tillverkning och VA. Novotek-aktien noteras på Stockholmsbörsen, Small Cap. Som exempel på kunder kan nämnas: ABB, Akzo Nobel, Arla, Astra Zeneca, Ericsson, Fortum, Korsnäs, Lego, Novo Nordisk, Pfizer, Saab, Stora Enso, Tetra Pak, Volvo och VW.

Novotek AB, Box 16014, 200 25 Malmö Tel: 040-316900 Fax: 040-947617 www.novotek.com info@novotek.se Organisationsnummer: 556060-9447

Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT, vilka effektiviserar kundens informationshantering. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera tredjepartsprodukter, egenutvecklad programvara samt konsulttjänster, tillhandahålla kompletta systemlösningar och produkter.

Om oss

Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT och automation, vilka effektiviserar kundens informationshantering och produktionsprocesser. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera produkter och kringtjänster såsom konsulting och utbildning samt totala systemlösningar, säkerställa att våra kunder bibehåller och utvecklar sin konkurrenskraft. Vi har valt att kalla detta för den rätta mixen av produkter, tjänster och lösningar. Viktiga branscher är energi, infrastruktur, järn & stål, kemi & petrokemi, livsmedel, läkemedel, papper & massa, tillverkning samt VA.

Prenumerera