Novotek förvärvar Convident Automation AB

Novotek förvärvar Convident Automation AB. Novotek, som är ledande leverantör av industriell IT och automation, stärker sin ställning i Sverige genom att köpa samtliga aktier i Convident AB. Convident Automation grundades 1992 och är huvudsakligen verksamt inom verkstads- och läkemedelsindustrin. Företaget är känt som marknadsledande för bildbehandlingslösningar. Med datoriserade bildbehandlingssystem ersätter datorer det mänskliga ögat för granskning av exempelvis etiketter och märkning på varje förpackning av läkemedel vid produktionstillfället. Detta höjer kvaliteten och säkerheten avsevärt. Med hjälp av olika typer av datorprogram och hårdvaror bygger Convident Automation också kompletta automations- och IT- lösningar. Exempel på kunder är Aga, Astra, Pharmacia & Upjohn, Kraft Freia och Assi Domän. Företaget har idag 11 anställda och finns i Malmö. Omsättningen på årsbasis är ungefär 15 miljoner kronor. Göran Andersson, VD Novotek AB: Convident Automation är ett intressant bolag som passar väl in i Novoteks strategi på flera sätt. Dels kommer tekniska lösningar som utvecklats inom Novotek att kunna användas i Convident Automations leveranser, dels kommer samgåendet att stärka Novotek-koncernen inom de viktiga branschsegmenten verkstad och läkemedel. Vision eller bildbehandlingslösningar blir allt viktigare för att säkra kvaliteten hos våra kunder och här har Convident Automation ett unikt kunnande och mycket stark ställning på marknaden. Genom att också kombinera Convident Automations kunnande och erfarenhet från TSX Modicon PLC-system och Novoteks FIX-familj kommer parterna att kunna erbjuda ett mycket starkt koncept för integrerade styr- och reglersystem. Stefan Grgic, VD Convident Automation AB: Samgåendet stärker oss båda. Genom att tillhöra Novotek-koncernen får vi möjlighet att bygga ut vår verksamhet betydligt kraftfullare än vad som annars varit möjligt. Vi kommer också att tillsammans med Novotek få en starkare marknadsförings- och försäljningsorganisation. Novoteks produkter kan ingå i Convident Automations leveranser och omvänt. Förvärvet innebär en positiv resultatpåverkan redan innevarande år. Novotek har under senare delen av 1999 också förvärvat Cogency AB och Dosesoft Oy. De förvärvade företagen, inklusive Convident Automation, innebär för år 2000 en ökad fakturering med ungefär 50 MSEK och en positiv resultatpåverkan. Malmö den 11 januari 2000 Novotek AB För ytterligare information kan följande personer kontaktas: Göran Andersson, VD Novotek AB telefon 040-6718906, 0705-942420 Torbjörn Johansson, VD Novotek Sverige AB telefon 040-6718946, 0706-947241 Stefan Grgic, VD Convident Automation AB telefon 040-590402, 0708-390402 Se även www.novotek.se Bakgrundsinformation. Novotek AB(publ) har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT och automation, vilka effektiviserar kundens informationshantering. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera tredjepartsprodukter, egenutvecklad programvara samt konsulttjänster, tillhandahålla systemlösningar som * integrerar hela eller delar av kundens befintliga automationssystem eller * integrerar kundens automationssystem och dennes övriga datasystem i ett övergripande, integrerat informationssystem, så kallat Manufacturing Execution Systems ("MES"). Härutöver levererar Novotek enskilda programvaror, både egenutvecklade och tredjepartsprodukter samt system för exempelvis processreglering och maskin- och robotstyrning. Novotek-aktien noteras på OM Stockholmsbörsens O-lista från juni 1999. Novotek AB Box 16014 200 25 Malmö telefon 040-6718900 fax 040-947617 info@novotek.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/11/20000111BIT00040/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/11/20000111BIT00040/bit0002.pdf

Dokument & länkar