Strategiskt samarbetsavtal mellan Novotek och Mountain Systems Inc.

Strategiskt samarbetsavtal mellan Novotek och Mountain Systems Inc. Produkten Proficy kompletterar konsulttjänster. Novotek har tecknat ett exklusivt leveransavtal med Mountain Systems Inc. avseende deras produkt Proficy. Avtalet omfattar marknaderna i Norden och Tyskland. Mountain Systems är ett amerikanskt bolag som bildades 1994 för att utveckla produkter inom området Fabriksinformation (MES). Med deras produkt Proficy reduceras programmeringsarbetet betydligt. Konsulttjänster ersättes av produkter. För våra kunder, samarbetspartners och Novotek innebär detta ett minskat personberoende, lägre kostnader, kortare leveranstid, säkrare installationstider och lägre underhållskostnader. Osäkerheten i projekten minskas. Proficy har en rad färdiga moduler för kvalitetsuppföljning, spårbarhet, recepthantering, internetbaserad rapportering, koppling till affärssystem med mera. Det finns många referenser från olika branscher och under senare tid har exempelvis Proctor & Gamble beslutat att använda Proficy i 35 olika fabriker runt om i världen. En annan användare med flera installationer är Stora Enzo. Göran Andersson, VD Novotek AB: För Novotek är samarbetsavtalet med Mountain Systems strategiskt mycket viktigt och våra kunder har redan visat stort intresse för produkten. De första orderna har redan erhållits och arbetet med installationer har påbörjats. Genom samarbetet med Mountain Systems har Novotek stärkt sin ställning betydligt inom det område vi benämner Plant Intelligence. Ett område som blir allt viktigare eftersom det uppkommer stora vinster om alla anställda direkt på sin persondator kan ha tillgång till sin information från hela tillverkningen. För ytterligare information kontakta: Göran Andersson, VD Novotek AB telefon 040-6718906, 073-6338906 Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT, som effektiviserar kundens informationshantering. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera tredjepartsprodukter, egenutvecklad programvara samt konsulttjänster, tillhandahålla systemlösningar som integrerar kundens automationssystem och dennes övriga datorsystem i ett övergripande, integrerat informationssystem. Novotek-aktien noteras på Stockholmsbörsens O-lista. Som exempel på kunder kan nämnas: ABB, Akzo Nobel, Arla, Astra Zeneca, Birka Energi, Ericsson, Korsnäs, Lego, Norsk Hydro, Novo Nordisk, Pharmacia, Saab, Stora Enzo, Tetra Pak,Volvo och VW. Novotek AB, Box 16014, 200 25 Malmö telefon 040-6718900 fax 040-947617 info@novotek.se, www.novotek.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/02/20011002BIT00300/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/02/20011002BIT00300/bit0001.pdf

Dokument & länkar