Bokslutskommuniké 2016/2017 för Novus

Novus avslutar året med ett mycket starkt kvartal 4, ökad omsättning och ökad vinst.

46,5 miljoner i omsättning och 2,66 miljoner före skatt i vinst 

Kvartal 4: april -- juni 2017

● Nettoomsättningen uppgick till kSEK 14 554 (13 261).

● Rörelseresultatet uppgick till kSEK 2 048 (1 781).

● Resultat efter skatt uppgick till kSEK 1 597 (1 403).

● Resultat per aktie uppgick till SEK 0,15 (0,14).

Verksamhetsåret 2016/2017

● Nettoomsättningen uppgick till kSEK 46 574 (39 657).

● Rörelseresultatet uppgick till kSEK 2 667 (2 251).

● Resultat efter skatt uppgick till kSEK 2 007 (1 711).

● Resultat per aktie uppgick till SEK 0,19 (0,16).

VD-kommentar

Försäljningen fortsätter att öka jämfört med föregående år, kSEK 46 574 (39 657). Rörelsemarginalen blev 5,7% (5,7%).

Kvartal 4 avslutar året med en omsättningsökning på 9% till kSEK 14 554 (13 261) jämfört med motsvarande kvartal 2015/16, och en resultatförbättring på 14% till kSEK 1 597 (1 403).

Över lag har det varit ett framgångsrikt år för Novus. Utmaningen innevarande år var kvartal 1, med en lite större förlust än väntat som drog ned helårsresultatet. Detta är något vi försöker undvika under kommande verksamhetsår.

Intäkterna är inte beroende av en enskild konsult eller ett affärsområde.

Torbjörn Sjöström

VD Novus Group International AB (publ)

Torbjörn Sjöström

VD
Novus
Epost: Torbjorn.sjostrom@novus.se
Tel: 08 535 25 821

Novus är ett fullservicebolag som genomför undersökningar med de metoder bäst lämpade att ge svar på det som behöver undersökas.

En undersökning definieras som en metod och en process för att få kunskap.

En undersökning från Novus består av två delar, datainsamling och analys. Novus kunder vill generellt ha svar på Hur, hur får jag fler kunder, fler medlemmar etc.
För att förstå det behöver man svar på tre saker:

VadVarförHur

En Novusundersökning hjälper till att svara på vad, förklara varför och ger råd om hur det är användbart i kundens verksamhet. Undersökningar med verklig affärsnytta.

Novus Group International AB (publ) erbjuder undersökningar och rådgivning inom Opinion (opinions- och samhällsmätningar),

Marknad (varumärke & kommunikation affärsutveckling samt media) och Loyalty (kund & medarbetare).

Novus undersökningsidé fokuserar på timing och närvaro, dvs. på plats när och där det händer med handlingsinriktade analyser.

Novus Group International bedriver sin verksamhet i Stockholm och är noterat på Aktietorget sedan juni 2007.

Om oss

Novus genomför opinions- och marknadsundersökningar med erfarenhet i kombination med nya angreppssätt som plattform. Nyckelord i verksamheten är timing och närvaro - på plats när och där det händer med handlingsinriktade analyser.

Prenumerera