Kvartalsredogörelse kvartal 3

Nettoomsättningen för perioden uppgick till kSEK  14 913 (10 997)

Ackumulerat för de första nio månaderna uppgick omsättningen till kSEK 37 283 (32 020)

Resultat före skatt för perioden uppgick till kSEK 2 185 (511)

Ackumulerat för de första nio månaderna uppgick resultat före skatt till kSEK 3 748 (617)

Eget kapital uppgick vid periodens slut till kSEK 12 890 (9 997)

Likvida medel uppgick vid periodens slut till kSEK 9 999 (7 346)

Sammanfattning

Omsättningen för kvartal 3, januari-mars 2018, ökade med 36% och uppgick till
kSEK 14 913 (kSEK 10 997). Resultat före skatt uppgick till kSEk 2 185 (kSEK 511).

Likviditeten uppgick vid periodens slut till kSEK 9 999 (7 346).

Under kvartal tre gjordes många nya affärer med både befintliga och nya kunder. Naturliga säsongsvariationer i vår affär medför att tredje kvartalet brukar vara svagt. Uppgången i år beror på ett allmänt ökande intresse för Novus undersökningar på marknaden samt ett aktivt försäljningsarbete. Försäljningen har ökat varje månad under kvartalet jämfört med samma period föregående år. Valåret bidrar även det till ett ökat intresse för Novus tjänster.

Bolagets utveckling under perioden jan - mars 2018

Novus fick stor uppmärksamhet i SVTs dokumentärserie ”Länge leve demokratin”, där Novus’ undersökning om riksdagsledamöternas arbetsvillkor, synen på demokratin och massmedia var en central del i serien.

Novus väljarbarometer som publiceras i SVT är nu Sveriges mest omfattande väljarbarometer. Novus väljarbarometer innehåller 5000 intervjuer per månad, vilket är fler intervjuer än i SCBs partisympatiundersökning. Novus har allt mer kommit att bli branschens talesperson när det gäller undersökningars pålitlighet och relevans. Pålitligheten är grunden i ett kunskapsföretags affär. Novus arbetar med att öka förtroendet för seriösa undersökningar. Hög trovärdighet inom undersökningar leder till en bättre affär och fler nya kunder. Novus har gjort två nyanställningar under perioden för att kunna möta den ökade efterfrågan.

Händelser efter periodens slut

Novus anordnade ett seminarium om IT-jättarna, medierna, politiken och väljarna, där Novus VD samtalade med Jan Helin, programdirektör SVT, Jan Scherman f.d. VD TV4 och Renee DiResta, Data for democracy. Hon har utbildat amerikanska kongressmän inför deras förhör med Facebook. Seminariet finns att se i efterhand på Novus Youtube kanal.

Seminariet var ett led Novus arbete med att öka förståelsen och kunskapen om dessa viktiga frågor.


Torbjörn Sjöström

VD
Novus
Epost: Torbjorn.sjostrom@novus.se
Tel: 08 535 25 821

Novus är ett undersökningsföretag som främst verkar i Sverige, men genomför undersökningar i hela världen.

En undersökning definieras som en metod och en process för att få kunskap. Det går ut på att beskriva och förklara, för att skapa förståelse.

En undersökning från Novus består av två delar, datainsamling och analys. Novus kunder vill generellt ha svar på Hur? Hur får jag fler kunder, fler medlemmar etc.
För att förstå det behöver man svar på tre saker:

VadVarförHur

En Novusundersökning hjälper till att svara på vad, förklara varför och ger råd om hur det är användbart i kundens verksamhet. Undersökningar med verklig affärsnytta.

Novus Group International AB (publ) erbjuder undersökningar och rådgivning inom Opinion (opinions- och samhällsmätningar), Marknad (varumärke & kommunikation affärsutveckling samt media) och Loyalty (kund & medarbetare).

Novus undersökningsidé fokuserar på timing och närvaro, dvs. på plats när och där det händer med handlingsinriktade analyser.

Novus Group International bedriver sin verksamhet i Stockholm och är noterat på Aktietorget sedan juni 2007.

Om oss

Novus genomför opinions- och marknadsundersökningar med erfarenhet i kombination med nya angreppssätt som plattform. Nyckelord i verksamheten är timing och närvaro - på plats när och där det händer med handlingsinriktade analyser.

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

Nettoomsättningen för perioden uppgick till kSEK 14 913 (10 997) Ackumulerat för de första nio månaderna uppgick omsättningen till kSEK 37 283 (32 020)
Twittra det här