Marknadsmeddelande 247/16 – Novus Group International AB:s aktier handlas exkl. utdelning den 28 oktober 2016

Förutsatt godkännande på årsstämman den 27 oktober 2016 handlas aktierna exklusive rätt till utdelning den 28 oktober 2016. Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning är den 27 oktober 2016.

Styrelsen föreslår en vinstutdelning för räkenskapsåret 2015/2016 om 0:11 SEK per aktie.

Avstämningsdag är den 31 oktober 2016.

Information om aktien:

Kortnamn: NOVU
ISIN-kod: SE0001989260
Orderbok ID: 40644
Utdelning: 0:11 SEK per aktie
Handel exkl. utdelning: Den 28 oktober 2016

Stockholm den 20 oktober 2016

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via

e-post info@aktietorget.se

Om oss

Novus genomför opinions- och marknadsundersökningar med erfarenhet i kombination med nya angreppssätt som plattform. Nyckelord i verksamheten är timing och närvaro - på plats när och där det händer med handlingsinriktade analyser.