NOVUS GROUP: HALVÅRSRAPPORT 2017/2018

Kvartalet oktober – december 2017/2018

Nettoomsättningen uppgick till kSEK 15 714 (13 881)

Rörelseresultatet uppgick till kSEK 2 549 (1 903)

Rörelseresultat efter skatt uppgick till kSEK 1 995 (1 492)

Resultat per aktie uppgick till SEK 0,19  (0,14)

Halvåret juli – december 2017/2018

Nettoomsättningen uppgick till kSEK 22 370 (21 022)

Rörelseresultatet uppgick till kSEK 1 556 (104)

Rörelseresultat efter skatt uppgick till kSEK 1 220 (83)

Resultat per aktie uppgick till SEK 0,12 (0,01)

VD Kommentar

Under första halvåret 2017/2018 uppgick omsättningen till kSEK 22 370 (21 022) en ökning med 6,4%. Med ett positivt rörelseresultat på kSEK 1 556 (104).

Kvartal 2 2017/2018 resulterade i en omsättning på kSEK 15 714 (13 881). Med ett positivt rörelseresultat på kSEK 2 549

(1 903).

Första kvartalets resultatförbättring jämfört med föregående år fortsätter och det beräknade negativa resultatet i första kvartalet vänds i kvartal två till en ackumulerad vinst. Kvartal två innebär också en ökad omsättning och vinst jämfört med föregående år.

Novus har gjort flera anställningar, från Q4 2016 till Q4 2017 har antalet hel och deltidsanställda ökat med 7 personer.

Detta ökar förvisso kostnaden men är nödvändigt om vi skall klara den ökade orderingången vi har och för att kunna möta en fortsatt ökad efterfrågan på våra undersökningar.

Torbjörn Sjöström / VD

Händelser efter rapportperiodens utgång

Novus flyttar in i nya lokaler för att kunna möta den ökade efterfrågan och med den fler anställda. Flytten gick mycket smidigt och skedde månadsskiftet januari/februari. Påverkan på företagets verksamhet var minimal.

Den nya adressen är minst lika central, Sveavägen 59 i Stockholm.

Torbjörn Sjöström

VD
Novus
Epost: Torbjorn.sjostrom@novus.se
Tel: 08 535 25 821

Novus är ett analys- undersökningsföretag som startade 2006 med ambitionen att förena traditionell undersökningsmetodik med moderna medier och därmed leda företag från åsikt till insikt. Novus arbetar heltäckande inom opinion, marknad och strategi med metoder som anpassas efter våra kunders behov och målgrupp. Vi förstår digitaliseringens effekter, och vad som är viktigast vi förstår kunderna. Det är ju oavsett medium dom man behöver förstå.

Våra konsulter och medarbetare besitter en bred kunskap inom de flesta branscher och organisationer. Det betyder att när ni anlitar Novus kan ni lita på att när vi analyserar det undersökningsunderlag vi tar fram kan ni lita på att det är med bästa träffsäkerhet.

Novus är i huvudsak verksamt på den svenska marknaden med huvudkontor på Sveavägen i Stockholm. Novus Group International bedriver sin verksamhet i Stockholm och är noterat på Aktietorget sedan juni 2007.

Taggar:

Om oss

Novus genomför opinions- och marknadsundersökningar med erfarenhet i kombination med nya angreppssätt som plattform. Nyckelord i verksamheten är timing och närvaro - på plats när och där det händer med handlingsinriktade analyser.

Prenumerera

Snabbfakta

Ökad omsättning och ökad vinst i Novus halvårsrapport för verksamhetsåret 2017/2018
Twittra det här