NPNC Intressenter förlänger acceptperioden

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland. Erbjudandet lämnas inte till personer i dessa länder eller till personer i något annat land, vars deltagande förutsätter ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

• Acceptperioden förlängs till och med den 2 november 2007

NPNC Intressenter AB (“NPNC”), ett bolag gemensamt ägt av familjen Nordgren/Pihl (“Ägarfamiljen”) och Nordic Capital Fond VI (“Nordic Capital”), offentliggjorde den 27 augusti 2007 ett kontanterbjudande till aktieägarna i Nefab AB (publ) (“Nefab”) att överlåta sina aktier i Nefab till NPNC för 97 kronor per aktie (“Erbjudandet”). Erbjudandet fullföljdes den 25 september 2007.

Den 12 oktober 2007, sista dagen i den förlängda acceptperioden, hade giltiga accepter mottagits som, tillsammans med Ägarfamiljens innehav om 4 800 000 aktier av serie A och 10 619 748 aktier av serie B som kommer att överföras till NPNC, samt 14 000 aktier av serie B som NPNC förvärvat i marknaden, representerar 86,1 procent av det totala antalet aktier i Nefab och 94,6 procent av det totala antalet röster i Nefab. Antalet aktier som har lämnats in i Erbjudandet, exklusive Ägarfamiljens innehav, är 8 362 120 aktier av serie B, motsvarande 30,3 procent av det totala antalet aktier i Nefab och 11,8 procent av det totala antalet röster i Nefab (antalet aktier som har lämnats in i Erbjudandet under den förlängda acceptperioden är 159 385 aktier av serie B). Redovisning av likvid för aktier som lämnats in i Erbjudandet senast den 12 oktober 2007 beräknas påbörjas den 22 oktober 2007.

För att ge aktieägare i Nefab som inte redan lämnat in sina aktier möjlighet att acceptera Erbjudandet har NPNC beslutat förlänga acceptperioden till och med den 2 november 2007 klockan 18.00. Redovisning av likvid för aktieägare som accepterar Erbjudandet under den förlängda acceptperioden beräknas påbörjas omkring den 12 november 2007.

NPNC kan komma att förvärva ytterligare aktier i Nefab i marknaden.
NPNC har för avsikt att verka för att aktierna i Nefab avnoteras från Stockholmsbörsen. Information beträffande en avnotering av aktierna i Nefab förväntas lämnas inom kort, efter samråd med Stockholmsbörsen.

Stockholm den 18 oktober 2007

NPNC Intressenter AB

Styrelsen

Prenumerera

Dokument & länkar