Analysguiden: Bra position i inflammation

Nuevolution visar framsteg i flera viktiga projekt. Det innevarande året kan bjuda på ett intressant nyhetsflöde och större intäkter från pågående och nya partnersam­arbeten. Börsnoteringsplaner kan öka intresset. 

Nuevolution lämnade i sin senaste delårsrapport en utförlig redogörelse kring forsknings­port­följen. Stort fokus ligger på programmet för selektiva BET BD1-hämmare där prekliniska resultat ger intressant stöd för en satsning på inflammatoriska hudsjukdomar med betydande kommersiell potential. Programmet närmar sig snabb den utvecklings­fas där det kan bli föremål för ut­licensiering. Nuevolution har som mål att presentera ett nytt partner­skap inom tre till nio månader och BET BD1-hämmaren är troligen den hetaste kandidaten.

Lovande resultat har också uppnåtts i ett av cancerprogrammen som utvärderas inom ramen för samarbetet med Amgen. Vidare rapporterar Nuevolution om framsteg för det så kallade Cytokin X-programmet. Det rör ett än så länge inte offentliggjort mål med relevans för stora inflammations­sjukdomar. Båda projekten ovan är i tidig fas men resultaten understryker bolagets förmåga att gene­rera och utveckla projekt riktade mot svårbehandlade sjuk­domsmål.

Nuevolution rapporterar också om bakslag i ett av sina cancer­projekt (RORγt-agonist). Det visar på riskerna med läkemedels­utveckling men i sammanhanget har Nuevolution en stark plattformsteknologi och en bred projektportfölj att falla tillbaka på. 

Det innevarande året lär kunna bjuda på ett intressant nyhetsflöde. Vi ser goda förutsättningar för att fram­steg i partnerprojekt och möjliga utlicensieringar kan generera större intäkter. Nuevolution avser även att ta åtminstone ett internt projekt in i klinisk fas under 2019. Vi har justerat vår modell och beräknar ett riskjusterat motiverat värde på 26,6 kronor (27,2). Vi ser ytterligare stor potential om partnersamarbeten utvecklas enligt plan och om bolagets mål om en utlicensiering under 2018 kan uppnås. Vi ser risken som hög men balanserad jämfört med andra utvecklings­bolag i tidig fas. Vi upp­repar vår Köprekommendation. 

Läs hela analysen på Analysguiden. Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden

Om oss

"Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Prenumerera