Analysguiden: Het sommar stundar?

Nuevolution rapporterar om positiva prekliniska resultat inom inflammatorisk tarmsjukdom, vilket indikerar en större marknadspotential. Diskussioner pågår om nya partnerskap som kan ge nya större intäkter inom de närmaste sex månaderna.

Rapporten för det första kvartalet bekräftade att Nuevolution har gjort tydliga framsteg både vad avser forskningsportföljen som inom affärsutveckling. Målsättningen att nå ett nytt partnerskap inom sex månader upprepades och bolaget för förhandlingar i slutskeden kring villkor. Bolaget redovisade också mycket uppmuntrande resultat från prekliniska studier i en modell för inflammatorisk tarmsjukdom, där bolagets egen RORγt-hämmare visat jämförbar eller bättre effekt än steroider och antikroppsbehandling. Det ger stöd åt en möjlig större målmarknad för projektet. Andra ljuspunkter i rapporten var att samarbetet med Amgen avseende utveckling av cancerbehandlingar fram¬skrider i god takt. Parallellt har den främste konkurrenten inom området RORγt-hämmare, Allergan, avbrutit utvecklingen av sitt psoriasisprojekt på grund av observerade biverkningar i en fas II-studie. Det understryker utmaningarna inom detta sjukdomsmål. Nuevolution har screenat nära en miljard föreningar innan val av kandidat vilket kan indikera ett jämförelsevis gott utgångsläge.

Nuevolution hade 91 MSEK i kassan per den 31 mars 2018. Det pekar på ett möjligt kapitalbehov under hösten. Vi ser dock goda chanser för ett nytt licens-avtal med medföljande förskottsbetalning under de närmaste månaderna, och därmed att en nyemission kan undvikas.

I vår värderingsmodell har vi gjort vissa omfördelningar mellan projektet men vårt riskjusterade motiverade värde blir netto i det närmaste oförändrat på 26,4 kronor per aktie. Därtill ser vi tydlig ytterligare potential om nya avtal kan falla på plats. Nya affärsmöjligheter och pågående studier för andra intressanta projekt i portföljen kan ge ett stödjande nyhetsflöde de kommande månaderna. Läs hela analysen på Analysguiden. Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här

Om oss

"Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Prenumerera