nVent knoppas av från Pentair

Nya bolaget har fokus på säker elkraft och värderas till $2,1 md

Pentair, en full-service designer och integrerare av optimerade värmehanteringssystem, har knoppat av två affärssegment. Ett av segmenten, som är världsledande inom el- och elektronikskydd samt anslutningssatser, värderas till 2,1 miljarder USD och blir börsnoterat som det självständiga bolaget nVent (NYSE: NVT). I och med avknoppningen ser nVent en ökad möjlighet för att fokusera hög organisk tillväxt och tillväxt via förvärv.

Den 1 maj debuterade nVent som självständigt bolag på NYSE. nVent har en marknadsledande produktportfölj av kopplingsdosor, elektroniska värmesökande enheter, kompletta värmekontrollsystem och värmekabelsystem som förbättrar kritiska elektriska system i verksamheter världen över där kostnaden för ett strömavbrott är hög. De innovativa lösningarna effektiviserar bolagets kunder, sänker kostnader och minimerar driftstopp.

I och med avknoppningen av nVent har bolaget uppnått en stor milstolpe i arbetet för att bli världsledande inom el- och elektronikskydd. Vi kommer vara ett snabbt och dynamiskt bolag som är kundorienterat, och jag kan med stolthet säga att jag är en del av nVent-teamet. Jag är trygg i vår strategi och produktportfölj och övertygad om att den är kommer leverera ett långsiktigt aktieägarvärde”, säger Beth Wozniak, VD på nVent.

Kunder finns bland annat inom byggbolag för kommersiella fastigheter, energibolag, datacenter och industriella tillverkare. nVent har i sig tre olika affärssegment som kretsar kring sex stycken väletablerade varumärken.

Affärssegmentet Electrical and Fastening Solutions innefattar komponenter som används för att fästa och skydda kabel- och ledningssystem. Varumärket nVent ERICO erbjuder komponenter för skydd av elektronik- och telekominstallationer. Varumärket nVent CADDY omfattar produkter inom bland annat fästning av elektriska installationer, brand- och jordbävningsskydd, datakommunikation samt värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem.

Affärssegmentet Enclosure är en globalt ledande leverantör av skyddsprodukter och tjänster för bland annat elektronik. Produkterna marknadsförs under varumärket nVent HOFFMAN samt nVent SCHROFF. De två varumärkena gör att nVent erbjuder både skydd av elektronik mot driftsmiljön samtidigt som den skyddar personer mot elektricitet. Varumärket nVent HOFFMAN står för inneslutningar och industriella kylsystem. Varumärket nVent SCHROFF inkluderar serverkabinetter och kyllösningar för datacenter.

Affärssegmentet Thermal Management innefattar produkter som står emot både mänsklig och naturlig påverkan, såsom extrema temperaturer och fukt, vilka kan försvaga elektriska system. nVent RAYCHEM har erbjuder lösningar inom bland annat värmesökning i fabriksrör samt rör i byggnader och infrastruktur. Därtill erbjuder de värmesystemkomponenter såsom brandklassade kablar, golvvärmekablar och värmemattor, termostater samt kontroller. nVent TRACER erbjuder färdiga system för att hantera värme.

För mer information, vänligen kontakta: 
Björn Mogensen, Oxenstierna & Partners
Tel: +46 708 184298
E-mail: bjorn.mogensen@oxp.se

Om nVent
nVent har kontor utanför Minneapolis i Minnesota, USA, samt i London, Storbritannien. nVent är världsledande i innovativa lösningar inom el- och elektronikskydd, anslutningssatser samt lösningar som skyddar kunder via säkrare system. De 9000 innovativa anställda världen över designar, tillverkar och distribuerar elektriska inneslutningar, värmesökarsystem, kompletta system för värmehantering samt fästlösningar. År 2018 blev nVent ett självständigt och börsnoterat bolag (NYSE: NVT) efter att ha knoppats av från Pentair. I nVents starka 100-åriga produktportfölj finns ledande varumärken såsom nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF och TRACER.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar