Fred Dixon ny vd för NYC & Company

Borgmästaren Bill de Blasio har utsett Fred Dixon till ny vd - President och CEO - för New York Citys officiella marknads-, turism- och partnerorganisation, NYC & Company. Med mer än 23 års erfarenhet inom reseindustrin kommer nu Dixon att ha det övergripande ansvaret för utveckling och genomförande av New York Citys turism och konferensstrategi för affärs- och fritidsmarknaderna internationellt och nationellt. Dixon har byggt upp ett sälj- och marknadsteam på NYC & Company som nu är kärnan i företagets strategi för att öka antalet besökare och den ekonomiska tillväxten i staden.

Sedan Fred Dixon började arbeta för NYC & Company 2005, har han lett en aggressiv och framgångsrik utveckling av stadens internationella marknadssatsning. Med strategiskt fokus att öka turismen och besöksintäkterna, riktade NYC & Company in sig på att stärka sin närvaro på de globala marknaderna. På bara två år växte organisationen från sex till 18 kontor i över 25 länder. Med ett nätverk av sälj-, marknads- och PR-experter på olika besöksmarknader från Australien till England, Kina till Mexiko och Indien till Brasilien, är New York City en förebild för inkommande internationell turism till USA.

I Skandinavien och Finland representerar marknads- och säljbolaget Our Man in Scandinavia och PR-företaget Comvision New York City för att stärka staden som varumärke och destination för nordiska resenärer.

Turismen till New York City ökar

Från 2005 till 2013 har den internationella turismen ökat med 68 % till New York City, från 6.8 miljoner till över 11.4 miljoner per år, en 1,5 gånger snabbare tillväxt än för USA som helhet. Ekonomiska aktiviteter till följd av det stigande besökarantalet ökar snabbare än den totala ekonomin och nådde 18 miljarder USD 2013, en ökning med 68 % sedan 2005. Det totala ekonomiska bidraget från reseindustrin är nu över 55 miljarder USD årligen, vilket ger över 370 000 jobb och bidrar med över 3,5 miljarder USD till lokala skatter.

Fred Dixon har byggt upp lokala samarbeten i alla fem stadsdelar med partners från industrin, flygbolag, kryssningar, transporter, kreditkort, hotell, restauranger och underhållningsföretag, stadens konst och kulturella organisationer, stadsdelarnas turistkontor och med de mindre affärsmedlemmarna av NYC & Company.

För PR, media och kommunikation i Skandinavien/Finland kontakta:

Elin Norlin, elin@comvision.se, 070 279 86 40  

Bransch- och marknadsfrågor i Skandinavien/Finland kontakta:

Johnny Gardsäter johnny@ourmaninscandinavia.com, 070-516 88 89

Om NYC & Company:                                                                                                                  

NYC & Company är den officiella marknads-, turism- och partnerorganisationen för staden New York, inriktade på att maximera rese- och turismmöjligheterna i de fem stadsdelarna, att bygga ekonomiskt ekonomisk välstånd samt att sprida en positiv image om New York City världen över. För mer information om vad man kan göra och se i New York City, besök nycgo.com.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar