BESLUT VID OBDUCATS EXTRA BOLAGSSTÄMMA 9 MARS 2000

Vid Obducats extra bolagsstämma den 9 mars 2000 bifölls styrelsens förslag om riktad nyemission av 4 miljoner B-aktier till kursen 15:89 till Skandifinanz AG, Schweiz.

Bolagsstämman biföll även styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fram till nästa ordinarie bolagsstämma besluta om nyemission av 1 miljon B-aktier, med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare.

För ytterligare information, v g kontakta Anne Lennung, tel 040-36 22 80 eller info@obducat.com

Obducat är en innovativ utvecklare och leverantör av teknologier och processer för produktion och analys av mycket små strukturer. Obducats MicroNano Process, MNP, är nyckelteknologier för IT-samhällets ständiga krav på ytterligare kapacitet på allt mindre yta. MNP riktas till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats MNP-teknologier omfattar egenutvecklad och patenterad etsteknik (EFAACE), elektronstråleteknik samt nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige, Storbritannien och USA och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på SBI-listan. Läs mera på www.obducat.com

Prenumerera