OBDUCAT AVSER SÖKA NOTERING PÅ O-LISTAN

Styrelsen i Obducat AB har beslutat ansöka om notering av bolagets B-aktie på O-listan vid Stockholms Fondbörs. Enligt Henri Bergstrand, styrelsens ordförande, är målsättningen en notering under innevarande år.

För ytterligare information v g kontakta Thomas Pileby, VD, tel 040 - 36 21 00

Obducat utvecklar och levererar teknologier och processer för produktion och analys av mycket små strukturer och riktas till företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik, nanoimprintteknik samt den patenterade etstekniken EFAACE. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mera på www.obducat.com

Prenumerera

Dokument & länkar