OBDUCAT ERHÅLLER PATENT PÅ IMPRINTTEKNIK FÖR NANOTEKNOLOGI

Patentet innebär att Obducat får ensamrätt till en grundläggande lösning till en av de begränsande faktorerna inom nanoteknologin.

Patentet omfattar en metod att reproducera nanometermönster på bl a standard-wafers, som idag används inom halvledarindustrin. (En nanometer är lika med en miljarddels meter.) Metoden används i Obducats NIL-maskin.

Imprinttekniken bygger på att man genom prägling överför ett mönster från en yta till en annan yta. Metoden kan förenklat beskrivas så, att två plattytor trycks ihop. Den ena plattan, originalet, är den där mönstret med nanostrukturer finns och den andra plattan, substratet, är den som mönstret genom prägling skall överföras till. Obducats NIL-maskin möjliggör massproduktion av mönster med nanostrukturer för hårddiskar, biosensorer och elektronikkomponenter på ett tids- och kostnads-effektivt sätt.

Obducat har sökt ytterligare sex patent inom området imprintteknik. Några av patentunderlagen förvärvades i början av år 2000 från Lunds Tekniska Högskola och har sedan vidareutvecklats i Obducats regi för anpassning till industriella applikationer.

”Då patentet nu är beviljat och tekniken skyddad, är det lättare att marknadsföra Obducats unika lösningar, metoder och utrustning mot industriella kunder. Detta kommer bl a att ske vid den internationella halvledarmässan Semicon Southwest i Texas 16-17 oktober”, säger VD Thomas Pileby.

”Dessutom”, fortsätter han, ”ger de nyligen genomförda försäljningarna till amerikanska universitet en indikation på framtidsmöjligheterna med NIL-maskinen.”

För ytterligare information, v g kontakta Thomas Pileby, VD, 040-36 21 00

Obducat utvecklar och levererar teknologier och processer för produktion och analys av mycket små strukturer och riktas till företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar egenutvecklad och patenterad etsteknik (EFAACE), elektron-stråleteknik samt nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mera på www.obducat.com

Prenumerera

Dokument & länkar