OBDUCAT FÅR YTTERLIGARE ETT NANOIMPRINTPATENT BEVILJAT

Obducat har fått ytterligare ett patent på nanoimprinttekniken godkänt. Nanoteknologiområdet är ett av de mest revolutionerande teknikerna för utveckling av s k atomslöjd. Med nanoteknik kan man skapa nya material och funktioner.

Nanoimprint är ett sätt att reproducera mönster inom nanoteknologiområdet. En nanometer = 1 miljarddels meter eller en hundratusendel av ett hårstrå.

De nanoimprintmaskiner (NIL-maskiner) som Obducat fått två amerikanska universitetsorder på, är baserade på sina två beviljade patent.

”Vi har ett flertal offerter ute och märker ett ökat intresse som dels beror på marknadsföringsinsatser och dels ett generellt stigande intresse för nanoteknologi”, säger Thomas Pileby, VD.

Nanomönster används idag vid tillverkning av optiska halvledarkomponenter, som

t ex ingår i fiberkommunikation. Framtida produkter förväntas bli elektronik som bygger på s k kvantmekanik med prestanda som överstiger dagens med tusentals gånger. Andra förväntade användningsområden är så skilda applikationer som biosensorer för upptäckande av sjukdomar och bakterier eller som komponenter i dataminnen.

För ytterligare information, v g kontakta Thomas Pileby, VD, tel 040-36 21 00

Obducat utvecklar och levererar teknologier och processer för produktion och analys av mycket små strukturer och riktas till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar egenutvecklad och patenterad etsteknik (EFAACE), elektronstråleteknik samt nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mera på www.obducat.com

Prenumerera

Dokument & länkar