OBDUCAT FÅR YTTERLIGARE NIL-ORDER FRÅN USA

Obducat har fått en order från universitetet i Louisville, Kentucky, USA, på en nanoimprintmaskin (NIL). NIL-maskinen skall användas för produktion av nanostrukturer både för forskningsändamål och industriell testverksamhet. Ordervärdet uppgår till ca 1 miljon kronor.

I anslutning till försäljningen tecknades även ett samarbetsavtal avseende gemensamma forskningsaktiviteter.

Genom Obducats imprintteknik – NIL-maskinen och tillhörande process - massproduceras strukturer i nanometerskala till låg kostnad. Idag tar produktion av nanostrukturer på en 50 mm yta i diameter ca 10 timmar; i NIL-maskinen tar motsvarande produktion 2 minuter.

Nanotekniken kommer att finnas både i dagens och framtidens produkter. Exempel där produkter kan ges högre kapacitet med Obducats nanoteknik är t ex elektroniska minnen, hårddiskar, elektroniska optokomponenter och biosensorer.

Obducat kommer att ställa ut en NIL-maskin på mässan Semicon Southwest i Austin, Texas, USA, den 16-17 oktober 2001. NIL-maskinen exponeras därmed för första gången för den samlade internationella halvledarindustrin.

För ytterligare information, v g kontakta Thomas Pileby, VD, 040-36 21 00

Obducat utvecklar och levererar teknologier och processer för produktion och analys av mycket små strukturer och riktas till företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar egenutvecklad och patenterad etsteknik (EFAACE), elektron-stråleteknik samt nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mera på www.obducat.com

Prenumerera

Dokument & länkar