OBDUCAT FÅR YTTERLIGARE ORDER PÅ NIL-UTRUSTNING

Obducat har fått en order från Lunds Tekniska Högskola på en nanoimprintmaskin (NIL). NIL-maskinen skall användas för produktion av nanostrukturer både för forskningsändamål och industriell testverksamhet.

Genom Obducats imprintteknik – NIL-maskinen och tillhörande process - massproduceras strukturer i nanometerskala till låg kostnad. Med nuvarande teknik tar produktion av nanostrukturer på en 50 mm yta i diameter ca 10 timmar; i NIL-maskinen tar motsvarande produktion 2 minuter.

"Det är ett mycket intressant komplement till vår NIL-teknologi, som genom teknologiöverföring till Obducat nu vidareutvecklats till en kommersiell produktionsteknik”, säger professor Lars Samuelsson, Lunds Tekniska Högskola.

Nanotekniken kommer att finnas både i dagens och framtidens produkter. Exempel på produkter, där NIL kan avändas som tillverkningsmetod, är elektroniska minnen, hårddiskar, Elektroniska optokomponenter och biosensorer.

För ytterligare information, v g kontakta Thomas Pileby, VD, 040-36 21 00

Prenumerera

Dokument & länkar