OBDUCAT I BLUETOOTH SAMARBETE

Obducat Xicon, som utgör affärsområdet för elektronikproduktionen inom Obducatkoncernen, deltar tillsammans med tekniska universitet i Luleå i ett Bluetooth samarbete. Samarbetet bedrivs inom ramen för forskningsprogrammet Arena som drivs av Ericsson, Telia och Luleå tekniska universitet.

Inom Arena kombineras ett resultatorienterat arbetssätt, där teknik och tjänster kan testas stegvis. Fortlöpande undersöks om de lösningar man tar fram verkligen fungerar och vilka utvecklingsmöjligheter de har. Syftet med samarbetet inom Arena är att bl a identifiera och utveckla systemlösningar inom området ”mobile infotainment”, att demonstrera tjänster för den nya tidens infrastruktur med bredband och mobilt internet och att etablera olika slags testmiljöer. Tanken är att prova lösningarna i samband med olika typer av evenemang som t ex sport, kultur och spel.

- Projektet som vi har varit med i gick ut på att koppla och montera ett antal sensorer för

t ex andning, puls och kamera på ishockeyspelare. Informationen om spelarnas tillstånd gick direkt till tränaren vid rinken, men var även tillgänglig för publiken med hjälp av trådlös överföring, säger Luciano Pasquariello på Obducat.

- De erfarenheter som vi har fått av projektet IT-hockey inom Arena kan tillämpas även inom andra områden, säger Erkan Emin blivande civilingenjör inom elektroteknik som handlets av Luciano.

- Samarbetet ger oss möjlighet att testa om de lösningar vi jobbar med verkligen fungerar här och nu, och vilka utvecklingsmöjligheter de har, avslutar Luciano.

Mer information om Arena och om IT-hockey projektet finns på http://www.cdt.luth.se/projects/arena/ och på www.makitaloresearch.com

Obducat är även medlem i Bluetooth Application Group (BAG) inom Institutet för Verkstadsteknisk Forskning. För mer information besök: http://www.ivf.se/elektronik/EP/Projekt/spro1n.htm

För ytterligare information, kontakta:

Annika Koponen, Communications Manager

Obducat AB

Tel 040-36 21 28 E-post: info@obducat.com

Luciano Pasquariello, Marketing Manager Obducat Xicon AB Tel 0705 29 22 70

Obducat är en innovativ utvecklare och leverantör av teknologier och processer för produktion och analys av mycket små strukturer. Obducats MicroNano Process, MNP, är nyckelteknologier för IT-samhällets ständiga krav på ytterligare kapacitet på allt mindre yta. MNP riktas till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats MNP-teknologier omfattar egenutvecklad och patenterad etsteknik (EFAACE), elektronstråleteknik samt nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige, Storbritannien och USA och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på SBI-listan. Läs mera på www.obducat.com.

Prenumerera