OBDUCAT LEVERERAR TILL SIEMENS OCH UNIVERSITETET I MANCHESTER

Obducat har levererat två svepelektronmikroskop till ett totalt ordervärde av drygt tre miljoner kronor. Svepelektronmikroskop [SEM] är ett viktigt hjälpmedel vid analys av olika material-egenskaper bland annat inom elektronik- och halvledarindustrin.

Obducat har levererat ett andra CamScan MX2500 SEM på mindre än 18 månader till Siemens i Tyskland. Systemet är utrustat med sofistikerade lösningar som ger unika analysmöjligheter. Bland annat är det försett med en CamScan OrTex diffraktionskamera och ett EnVac variabelt vakuumsystem vilket möjliggör kristallografiska analyser av olika materials ytegenskaper.

Ytterligare ett SEM har levererats till Universitetet i Manchester. Forskargruppen vid UMIST (University of Manchester, Institute of Science and Technology) är kända över hela världen för sina avancerade analystekniker. CamScan MX2500 valdes i konkurrens med andra mikroskop efter det att forskarna själva provat andra kunders CamScan SEM. Mikroskopet använder en ultrastabil Thermal Field Emission electron source [TFE], vilket möjliggör mycket avancerade och noggranna studier av bland annat kristallmaterial.

Den nya avancerade TFE-tekniken är också en viktig komponent i nästa generations nanolitografisystem. TFE kommer också att utnyttjas för att ytterligare höja prestandan i kommande versioner av Obducats mastering system DIMAS. DIMAS är ett system för industriell framställning av optiska minnesmedia t. ex. CD- och DVD-skivor.

"Att få förtroendet att leverera ett av våra mest avancerade instrument till UMIST känns mycket tillfredsställande. Det är ett tydligt tecken på att vår elektronstråleteknik hör till de främsta i världen", säger Dick Paden, ansvarig för affärsenheten Camscan Electron Optics.

Kåre Lindahl, koncernchef i Obducat: "Det känns oerhört bra att få leverera ytterligare ett instrument till en så kompetent kund som Siemens. Det bekräftar att våra CamScan-instrument håller absolut högsta klass, vilket är viktigt då elektronstråletekniken ingår som en del av vårt MNP-koncept."

För ytterligare information, v g kontakta Anne Lennung, 040-36 22 80

För ytterligare information om vad ett SEM är, besök www.obducat.com under menyn "How it works"

Obducat är en innovativ utvecklare och leverantör av teknologier och processer för produktion av mycket små strukturer. Obducats MicroNano Process, MNP, är nyckelteknologier för IT-samhällets ständiga krav på ytterligare kapacitet på allt mindre yta. MNP riktas till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och biosensorindustrierna. Obducats MNP-teknologier omfattar egenutvecklad och patenterad etsteknik (EFAACE), elektronstråleteknik samt nanoimprintteknik. Obducat har 60 anställda i Sverige, Storbritannien och USA och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på SBI-listan. Obducats websida finns på www.obducat.com

Prenumerera

Dokument & länkar