OBDUCAT PRESENTERAR MNP PÅ HEAD/MEDIA I USA

Informationslagring är ett strategiskt marknadsområde för kommersialiseringen av Obducats MNP-teknik, som omfattar elektronstråle-, ets- och nanoimprintteknik, för tillverkning av mikro- och nanostrukturer. Genom MNP kan lagringskapaciteten på en hårddisk ökas med upp till 10 gånger jämfört med de hårddiskar som säljs idag.

Marknaden för lagringsmedia uppgår till över 40 miljarder USD med prognosticerad tillväxttakt på 35% de närmaste fyra åren. En stor del av tillväxten beror på att lagringsmedia inte bara kommer att finnas enbart i persondatorer utan också användas för lagring av t.ex. röntgenbilder på sjukhus eller istället för videobandspelare vid inspelning av TV-program.

Head/Media är den årliga konferensen för teknisk utveckling inom informationslagring. Det är därför en naturlig plats för Obducat att presentera MNP-teknikens möjligheter för ökad lagringskapacitet och förenklad produktion. Konferensen är fokuserad på det senaste rönen inom lagringsteknologi, t. ex. produktion av hårddiskar. Konferensen innehåller också den populära "industry roundtable", där företagsledare från industrin diskuterar framtida tillverkning av datalagring. Under de senaste 15 åren har Head/Media varit ett viktigt forum för utbyte av tekniska landvinningar och marknadstrender. Head/Media är också traditionellt starten på den stora Comdex-mässan, som är världens största IT-mässa.

Thomas Neubert, ansvarig för marknadsutveckling i Obducats USA-bolag, framhåller: "Responsen för Obducats MNP-teknik var mycket positiv. Speciellt var intresset stort för vår patenterade etsteknik EFAACE som kan förenkla tillverkningen av de tunna ledarna på de läshuvuden som finns i alla hårddiskar. Detta är ytterligare ett exempel på applikationsområden som bekräftar att EFAACE ligger rätt i tiden för ett kommersiellt genombrott."

På konferensen presenterade både IBM och Seagate i sina prognoser att "patterned media", som möjliggör väsentligt högre lagringskapacitet jämfört med dagens teknik, kommer att vara i kommersiellt bruk inom 3-4 år.

Lennart Olsson, teknisk chef på Obducat, tillägger: "I vår plan för detta marknadssegment med krav på strukturer mindre än 100 nanometer (= 1000 gånger tunnare än ett hårstrå) är elektronstråleteknologin den enda möjliga vägen. Tekniken vi utvecklat inom DIMAS-projektet är direkt applicerbar även för hårddiskindustrin. Det är därför oerhört viktigt för oss att nu inleda diskussioner med framtida samarbetspartners".

För ytterligare information, v g kontakta Anne Lennung, tel 040-36 22 80.

Obducat är en innovativ utvecklare och leverantör av teknologier och processer för produktion av mycket små strukturer. Obducats MicroNano Process, MNP, är nyckelteknologier för IT-samhällets ständiga krav på ytterligare kapacitet på allt mindre yta. MNP riktas till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och biosensorindustrierna. Obducats MNP-teknologier omfattar egenutvecklad och patenterad etsteknik (EFAACE), elektronstråleteknik samt nanoimprintteknik. Obducat har 60 anställda i Sverige, Storbritannien och USA och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på SBI-listan. Läs mera på www.obducat.com

Prenumerera