OBDUCAT SÄLJER VERKSAMHETEN INOM DOTTERBOLAGET XICON EXKLUSIVE PATENT OCH PATENTANSÖKNINGAR SOM ÖVERTAGITS AV OBDUCAT AB

Som ett led i den fokusering som Obducat tidigare redovisat, har avtal tecknats med Furnco AB, innebärande att Xicons personal, maskiner, inventarier, leasingavtal samt lokaler överlåtes per årsskiftet. Furnco AB tillverkar bl a elektronik för halogenbelysningar.

De patent och patentansökningar, företrädesvis inom byggsätt för elektronik och ledande lim som fanns inom Xicon, har före affären med Furnco övertagits av Obducat AB och inkluderas därmed i Obducats patentportfölj.

I och med detta avslutas avvecklingen av Xicon och avyttringen ryms väl inom tidigare gjorda reserveringar från i höstas.

Obducat utvecklar och levererar teknologier och processer för produktion och analys av mycket små strukturer och riktas till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar egenutvecklad och patenterad etsteknik (EFAACE), elektronstråleteknik samt nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mera på www.obducat.com

Prenumerera

Dokument & länkar