OBDUCAT SKAPAR NY ORGANISATION SOM FÖLJD AV FOKUSERING

I samband med att Obducat fokuserar verksamheten på NIL (nanoimprint-litografi) och EB-teknik (elektronstråleteknik), har en ny organisation införts med följande ledningsgrupp:

Henri Bergstrand - arbetande styrelseordförande

Thomas Pileby - VD, ansvarig för finans och administration

Babak Heidari - teknisk chef

Patrik Lundström - marknads- och försäljningschef

Genom att verksamheten fokuseras på NIL och EB-teknik kommer rättigheter och processkunnande från övriga teknikområden (DIMAS, EFAACE och Xicon) att samlas i ett eget affärsområde. För dessa områden är det företagets avsikt att hitta partners och/eller licensiera eller sälja rättigheterna inför den fortsatta kommersia-liseringen.

För ytterligare information v g kontakta Thomas Pileby, VD, tel 040-36 21 00

Obducat utvecklar och levererar teknologier och processer för produktion och analys av mycket små strukturer och riktas till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar egenutvecklad och patenterad etsteknik (EFAACE), elektronstråleteknik samt nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mera på www.obducat.com

Prenumerera

Dokument & länkar