OBDUCAT TAR HEM SIN FÖRSTA DIMAS-ORDER

Obducat tar hem sin första order på exponeringssystemet i DIMAS. Försäljningen, som bekräftades genom budgivning idag, sker till Industrial Technology Research Institute (ITRI) i Taiwan. Obducats system var det enda som motsvarade ITRIs krav på prestanda och flexibilitet. Elektronstråletekniken, som ingår i Obducats MNP-koncept, är den mest lovande för kommande mediaformat med dess krav på högre lagringskapacitet.

Inom affärsområdet DIMAS utvecklas, tillverkas och marknadsförs produktionssystem för industriell framställning av matriser för optiska minnesmedia, främst CD /DVD och därtill hörande produkter. DIMAS-systemet skapar avsevärda kundfördelar i en förenklad och förkortad tillverkningsprocess av matriser (matrisen är ursprungsmallen för massproduktion av CD och DVD).

Industrial Technology Research Institute (ITRI) är ett icke vinstdrivande utvecklingsinstitut med 6 000 anställda. Det grundades 1973 för att säkerställa industrins teknikkunnande i Taiwan. Bland annat utvärderar ITRI tekniklösningar och hjälper industrin att implementera dem i sin produktion. ITRI är medlem i "DVD Forum Steering Committee" med syfte att utveckla och marknadsföra mediaformatet DVD. Andra medlemmar är bland annat IBM, Intel och NEC.

"Det känns oerhört roligt att vi nu gör ett kommersiellt avstamp med DIMAS", säger Markus Nilsson, ansvarig för affärsområde DIMAS. "I och med att vi nu fått acceptans för vår nya teknik, har jag stora förhoppningar på en god utveckling redan under nästa år. Baserat på Premteks marknadsprognos kan försäljningen i Taiwan uppskattas till ca 70-100 MSEK brutto under de närmaste åren. Med ITRI som referenskund har vi ett starkt trumfkort."

Charles Lee på Premtek Inc., Obducats distributör i Taiwan, är glad att få vara med att sälja världens första elektronstrålebaserade masteringsystem. "Jag ser ITRI som en dörröppnare mot Taiwans CD/DVD-industri. Det är inte ovanligt att ITRI tjänar som vägledare för hela industrin. Vi uppskattar marknaden för nya masteringsystem bara i Taiwan till 10-12 enheter under de närmaste tre åren."

Kåre Lindahl, koncernchef Obducat, tillägger: "DIMAS-produkternas avancerade teknikinnehåll med både snabbare och miljövänligare produktion ligger helt i linje med industrins önskemål. Vi är mycket stolta över vårt unga utvecklingsteams framgång. Ordern är kvittens på att vi går från att vara ett utvecklingsbolag till ett med tydligt marknadsfokus."

Det finns ca 40 CD/DVD-tillverkningsföretag i Taiwan med en förväntad tillväxttakt på ca 20%. Totalt finns ca 500 tillverkare i världen, varav hälften i Asien. Världsmarknadstillväxten är 8%.

För ytterligare information, v g kontakta Anne Lennung, tel 040-36 22 80

Läs mer om ITRI på www.itri.org.tw/english/

Obducat är en innovativ utvecklare och leverantör av teknologier och processer för produktion av mycket små strukturer. Obducats MicroNano Process, MNP, är nyckelteknologier för IT-samhällets ständiga krav på ytterligare kapacitet på allt mindre yta. MNP riktas till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och biosensorindustrierna. Obducats MNP-teknologier omfattar egenutvecklad och patenterad etsteknik (EFAACE), elektronstråleteknik samt nanoimprintteknik. Obducat har 60 anställda i Sverige, Storbritannien och USA och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på SBI-listan. Läs mera på www.obducat.com.

Prenumerera