OBDUCAT TECKNAR AVTAL MED VÄRLDSLEDANDE MÖNSTERKORTTILLVERKARE

Obducat har tecknat avtal med tyska Ruwel om utvärdering av Obducats patenterade EFAACE-etsteknik för industriell produktion av mönsterkort för elektronikindustrin. Avtalet innebär att Ruwel genom Obducats etsteknik får ett stort konkurrensförsprång i tillverkningen av mindre, effektivare och strömsnålare mönsterkort. Tekniken förväntas samtidigt ge väsentliga miljömässiga fördelar.

EFAACE (EtchTech Field Activated Anisotropic Chemical Etching) är en av Obducat patenterad etsteknik. Tekniken går ut på att skapa små strukturer i ledande material (t.ex. koppar, krom, nickel och aluminium) för t. ex. tillämpningar som ledarmönster på mönsterkort.

Obducat har utvecklat tekniken och etsat strukturer ner till 10 mikrometer tunna linjer och isolationsavstånd i sedvanligt mönsterkortsmaterial. Detta är unikt. I "International Technology Roadmap for Semiconductors" (ITRS, 1998) förutspår man att det behövs linjebredder och isolationsavstånd på 25 mikrometer för mönsterkort till år 2011. Generellt går utvecklingen mot allt mindre strukturer som kommer att svara för en stor del av tillväxten.

Samarbetet med Obducat kommer därmed att placera Ruwel flera år före sina konkurrenter. Ruwel är Europas ledande tillverkare av mönsterkort (kretskort före montering av komponenter) och bland de tre största i världen. Testerna kommer att äga rum i en av Ruwels produktionsanläggningar i Tyskland.

"Det känns mycket tillfredsställande att en av de främsta företagen i världen på mönsterkortmarknaden genom avtalet bekräftar EFAACE-teknikens möjligheter. Det skall bli spännande att samarbeta med Ruwel i det fortsätta utvecklingsarbetet. Vi är helt säkra på tekniken och ser nu genombrottet för den redan under nästa år", kommenterar Kåre Lindahl, koncernchef i Obducat AB.

Världsmarknaden för mönsterkort hade 1998 ett värde på drygt 34 miljarder USD. De största producentländerna är USA, Japan och Taiwan. Den väntade tillväxten är 1999 14%, 2000 14%, 2001

8-11% och även för 2002 8-11%.

För ytterligare information, v g kontakta dr.Bert Junno eller Anne Lennung, 040-36 22 80

Illustration av EFAACE-etsat mönsterkort återfinns under www.obducat.com "Downloads".

Ytterligare information om Ruwel finns på www.schiemann.de

Obducat är en innovativ utvecklare och leverantör av teknologier och processer för produktion av mycket små strukturer. Obducats MicroNano Process, MNP, är nyckelteknologier för IT-samhällets ständiga krav på ytterligare kapacitet på allt mindre yta. MNP riktas till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och biosensorindustrierna. Obducats MNP-teknologier omfattar egenutvecklad och patenterad etsteknik (EFAACE), elektronstråleteknik samt nanoimprintteknik. Obducat har 60 anställda i Sverige, Storbritannien och USA och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på SBI-listan. Obducats websida finns på www.obducat.com

Prenumerera