OBDUCATS FÖRETRÄDESEMISSION ÖVERTECKNAD

Obducats företrädesemission övertecknades och inbringade totalt 15 MSEK. "Det är mycket glädjande att teckningsgraden bland Obducats befintliga aktieägare blev mycket hög. Vi har dessutom haft ett mycket stort intresse bland allmänheten att teckna aktier utan företrädesrätt, säger Kåre Lindahl, koncernchef i Obducat.

Vid bolagsstämma den 17 maj 1999 bemyndigades styrelsen i Obducat AB (publ) att fram till nästa ordinarie bolagsstämma genomföra emissioner dels med företräde för nuvarande aktieägare och dels utan företräde för nuvarande aktieägare.

Inom ramen för detta bemyndigande har en företrädesemission nu genomförts, vilken totalt inbringade 15 MSEK till bolaget. Teckningskursen i emissionen var SEK 1,10.

"Emissionslikviden kommer främst att användas för ökad marknadsbearbetning av Obducats produkter och teknologier på prioriterade marknadssegment," fortsätter Kåre Lindahl.

För ytterligare information, v g kontakta Anne Lennung, 040-36 22 80

Obducat är en innovativ utvecklare och leverantör av teknologier och processer för produktion och analys av mycket små strukturer. Obducats MicroNano Process, MNP, är nyckelteknologier för IT-samhällets ständiga krav på ytterligare kapacitet på allt mindre yta. MNP riktas till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats MNP-teknologier omfattar egenutvecklad och patenterad etsteknik (EFAACE), elektronstråleteknik samt nanoimprintteknik. Obducat har 60 anställda i Sverige, Storbritannien och USA och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på SBI-listan. Läs mera på www.obducat.com

Prenumerera